23
Вт, Юли
36 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Приходите за местни дейности миналата година са 12 121 000 лв. Около 45 % от тях се падат на получените трансфери най-вече за изпълнение на капиталова програма по бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове, преходния остатък от миналата година, както и заема от фонд ФЛАГ, който взехме за реализиране на проекти по оперативната програма, каза зам.-кметът Мария Костадинова. Другият голям дял от постъпленията в хазната са от продажба на общинско имущество, които са в размер на 2 486 000 лв., или 20 %. Събраните общински такси са в размер на 1 216 000 лв., а други 738 000 лв. са от наеми, концесии и услуги, които извършва общината. От имуществени данъци приходите са 967 000 лв. Общината е получила от държавата обща изравнителна субсидия за реализиране на местни дейности в размер на 1 267 000 лв.

В сравнение с предходната 2008 г. значително са намалели собствените приходи в частта за имуществените данъци, коментира Мария Костадинова. Събраните сега налози са с 225 000 лв. по-малко от лани. С над 800 000 лв. по-малко са и постъпленията от продажба на общинско имущество. Общинските такси сравнително са запазили ръста си, но тук влиза и такса битови отпадъци, където имаме остатък от предходната година, каза зам.-кметът Костадинова. Единствено общата изравнителна субсидия е в по-голям размер и отчасти тя компенсира тази загуба от собствените приходи, допълни тя.

Разходваните средства през 2009 г. са 17 830 000 лв. Тенденцията в последните години е инвестиционните разходи да нарастват за сметка на текущите, в година на криза имахме възможност да реализираме доста инфраструктурни обекти, да работим за почистване и опазване на околната среда, това е приоритет, за да живеем в по-добри условия, каза Костадинова. Наличността в края на периода е 968 626 лв.

Просрочените вземания на общината са в размер на 606 000 лв. От тях 286 000 лв. са от данъци, 293 000 лв. - от такси, а останалите от несъбрани наеми. По-големите длъжници са Булгартабак-Хасково, Свободна зона, Вита Фуудс и др., каза Живко Великов, директор на дирекция „Местни данъци и такси“ в ОбА. По думите му на по-големите длъжници са съставени актове и те ще бъдат предадени към Агенцията за държавни вземания.

Просрочените задължения на общината пък са около 67 000 лв. Сумата не е голяма, причината да не изплатена не е липсата на средства, а това, че извършваме плащанията по приоритет, каза Мария Костадинова. Тя подчерта, че бюджетът на общината за 2009 г. е изпълняван в сложната обстановка на криза. Получени са 90 % от предвидените в закона за държавния бюджет трансфери, някои от които са били преведени в последните дни на календарната година. Забавени са били плащания на одобрени проекти по оперативни програми.

СМ