21
Сря, Фев
32 Нови статии

Промишленост и търговия
Инструменти
Шрифт

Три пъти е намалял експортът за Гърция

Тази година се наблюдава рязък спад в износа на дървесина. Това съобщи директорът на Държавно горско стопанство-Свиленград инж. Петър Недялков. По данни на лесничейството за деветмесечието на 2009 г. през Контролния горски пункт на ГКПП Капитан Петко войвода на път за Гърция са преминали 3 831 тира. Ако един камион превозва средно около 50 кубика, по груби сметки досега през пункта са изнесени близо 200 000 кубика, каза инж. Недялков. По думите му това количество е значително по-малко в сравнение с експорта преди 2-3 години.

Тогава през пункта за 12 месеца преминаваха около 13 000 товарни автомобила, уточни тукашният лесничей N 1. Според него причината за намаления износ е световната икономическа криза. Заради стагнацията повечето от предприятията са заредени със суровина. В същото време обаче нямат никакви поръчки, а складовете им са задръстени с готова продукция. Някои от заводите в Северна Гърция са спрели работа. Така вече има фирми-износителки, които са преустановили дейност. 

Преминаващата зад граница дървесина е както иглолистна, така и широколистна. Основната част от широколистната се използва предимно за огрев. Иглолистната пък отива за производство на целулоза и шперплат.

Контролният горски пункт на ГКПП Капитан Петко войвода е с денонощен режим на работа и видеонаблюдение. На него се извършват проверки на всички товарни автомобили, превозващи дървесина, които излизат за Гърция. На горския пункт работят 4-ма служители, като при необходимост ги подсилвам, каза инж. Недялков.

Въпреки икономическата криза тукашното Държавно горско стопанство няма проблеми с реализацията на добитата дървесина на вътрешния пазар. След големия пожар в местността „Карабаша“ от района бяха добити 9 100 кубика иглолистна дървесина. Тя вече е продадена на цена от 50 лв./тон, натоварен на тир. Широколистната пък е пласирана за 34 лв. на пространствен кубик на франкосклад. Ще трябва да намерим пазар за още около 2 700 – 3 200 кубика от един участък, но смятам, че няма да имаме проблеми с нея, каза инж. Недялков. Интерес проявиха две българогръцки фирми, ще продаваме и на частни лица, допълни той.

В момента служители на лесничейството извършват зазимяване на засадените тази и миналата година тополки.

Елена МИХАЛЕВА