04
Пон, Юли
19 Нови статии

Във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г. се свикват втори заседания на комисията за землищата на община Любимец, които ще се проведат в сградата на ОС ”Земеделие” Любимец по следния график:     

Свиленградско дружество е депозирало в РИОСВ-Хасково инвестиционно предложение за отглеждане на свободно плаваща риба за консумация, спортен риболов и садково производство в язовир в землището на Левка и Пъстрогор.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева се удължава с един месец срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г.

Ловци и граждани, забелязали умрели птици в природата, могат да сигнализират за тях на Горещия телефон на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – 0700 122 99 или в Областната дирекция.

Областната дирекция „Земеделие“ в Хасково е публикувала списък на свободни имоти - пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, с начин на трайно ползване за стопанската 2021/2022 г.

От началото на 2021 г. тютюнопроизводителите могат да използват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата заедно с регистрираните земеделски стопани, които произвеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.