17
Сря, Юли
29 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

От 1 февруари отново е отворен приемът по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008 – 2010 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Заявления за финансиране могат да се подават по пет от мерките на програмата – “Пчелари проверители”, “Борба срещу вароатозата”, “Физикохимични анализи”, “Закупуване на пчелни майки” и „Разработване на стандартизационни документи за критериите, качествените показатели и аналитичните методи за контрол на качеството и оценка на автентичността и безопасността на пчелните продукти”.

Срокът за подаване на документи е до 31 март, но приемът може да бъде затворен и по-рано при изчерпване на наличните финансови средства по програмата. Свободният бюжет за 2010 г., за който пчеларите могат да кандидатстват за финансиране, е в размер на около 180 000 лв.

При първия етап на приема по програмата, който беше обявен през ноември 2009 г., са подадени общо 607 броя заявления с одобрена финансова помощ на стойност около 2 110 000 лв. Най-голям интерес пчеларите имат към покупката на нови кошери и нови пчелни семейства.

Предстои през февруари на работна среща между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” и браншовите организации да се обсъдят конктретните параметри на Националната програма по пчеларство за новия тригодишен период 2011г. – 2013 г.

За пръв път по Националната програма по пчеларство през 2010 г. се финансира покупката на пчелни майки, като подадените заявления за безвъзмездно финансиране са на стойност 82 600 лв.

Общият бюджет на програмата за 2010 г. е 2 290 000 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всички мерки е 80%, само за покупка на пчелни-майки тя е 50%. Помощта се изплаща след извършване на инвестицията. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/. За да получат финансиране, пчеларите трябва да са регистрирани като земеделски производители, както и да разполагат с регистрация на пчелините от Националната ветеринарно - медицинска служба /НВМС/.

По данни от началото на миналата година в Свиленградско има над 160 пчелари. Едва 50 от тях са регистрирани като земеделски производители. Над 80 % от медопроизводителите в общината се грижат за по-малко от 100 кошера. Жужащите семейства пък са над 5 000. При добра година тукашните стопани произвеждат около 100 000 кг мед.

Елена МИХАЛЕВА