04
Пон, Мар
30 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

До 1 юли 2010 г. е удължен срокът за кандидатстване по мерките на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България с решение на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция Калина Илиева. Крайната дата за приемане на заявления беше 31 март.

Към момента подадените проекти са 60 за близо 12 млн. евро, от които са подписани договори за 6 млн. евро, а бюджетът на програмата за 2010 г. е в размер на 21 млн. евро.

Въпросът за удължаването на срока бе поставен от представители на бранша в рамките на изложението „Винария 2010“.

Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор е сред най-лесните за кандидатстване, тъй като е въведена възможност за авансово плащане на цялата финансова помощ по проекта срещу учредяване на банкова гаранция в размер на 120% от стойността на субсидията. Финансирането в сектора на виното се реализира чрез определени от държавата-членка мерки за подпомагане, които се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Общият бюджет по програмата за периода на прилагането й в България до 2014 г. е над 112 млн. евро и се разпределя по три мерки - „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Промоция в трети страни” и „Застраховане на реколтата”.

По данни на Общинска служба „Земеделие и гори“ от миналата година плододаващите насаждения в Свиленградско са 17 916 дка с винени сортове и 2 600 дка с десертни.

Елена МИХАЛЕВА