Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Кандидатите за директни плащания за единица площ (СЕПП) през 2014 г. могат да подават заявления до 15 май, съобщиха от фонд „Земеделие“. За закъснелите има отпуснат и гратисен период, който ще е до 9 юни, но със санкция от 1 % за всеки ден закъснение. Документите се подават в Общинските служби „Земеделие“ от 19 март. Само за ден в Свиленград вече има постъпили около 5 молби.


Новото тази година е Схемата за преразпределително плащане. Тя предвижда по-високо финансиране за първите до 300 дка, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по СЕПП. Очаква се за първите 300 дка подпомагането да е 45 лв./дка, а за всеки следващ декар в стопанството - около 30 лв.

Фермерите трябва да подадат общо заявление за кандидатстване за директни плащания, където да отбележат, че искат да получат субсидии и по Схемата за преразпределително плащане. Прилагането й цели по-равномерно разпределение на директните плащания, като се насочват средства към малките и средни стопанства, припомнят от фонд „Земеделие“.

СМ