24
Сря, Юли
35 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

До 17 стотинки за килограм се срина цената на житото

Масово дребните зърнопроизводители в общината се отказват да сеят площите с пшеница и ечемик. Основната причина е в изключително ниските изкупни цени на зърното тази година. Цената се срина до 17 стотинки за килограм и така тон жито излиза под себестойността, оплакват се стопани. На загуба сме, нямаме никаква сметка, по-добре да се откажем, жалват се те.

Стойността на пшеницата рязко падна не само в България, но и на световните стокови борси. В Будапеща житото вече се предлага за 200 лв./тон. В София и Русе има сключени сделки за 180 лв./т. Така сега хлебното жито е най-евтино от 4 години насам. През август 2005 г. на Софийската стокова борса сделки се сключваха за 160 лв./т. Причината за този срив е, че при високите цени миналата година се инвестира много в зърнопроизводството, сега има останало зърно от преходния остатък, каза Петър Глушков, който е най-едрият зърнопроизводител в региона и ежегодно отглежда 10 000 дка с пшеница и ечемик.

При тази цена стопаните не могат да покрият разходите си за оранта, торенето и жътвата на площите. Според тях трябва да отглеждаш минимум 1 000 декара, за да имаш някакъв кяр. Затова много от дребните производители, които сеят малко декари, се отказват. Няма никакъв смисъл да се трепя от работа, правя разходи за гориво, за торове, които после не мога да покрия, каза Димитър Димитров.

Така площите с ечемик и пшеница в общината ще намалеят. Очаква се сеитбата да започне след 20-и септември и да приключи до Димитровден.

Тази година тукашните зърнопроизводители ожънаха 14 290 дка ечемик и 60 885 дка пшеница. Както „Старият мост“ писа, добивите бяха по-високи от средните за страната.

Във връзка с предстоящата сеитбена кампания Държавен фонд “Земеделие” ще отпусне общо 15 млн. лв. на зърнопроизводителите под формата на целеви кредити за закупуване на семена и торове за реколта 2010 г. Решението за това бе взето от Управителния съвет на фонда. Заделеният финансов ресурс за кредитиране на производителите за покупка на минерални торове е в размер на 9 000 000 лв. За покупката на семена за засяване на площите с пшеница са предвидени 6 000 000 лв.. На декар помощта е в размер на 6 лв., както за торовете, така и за семената. Земеделските производители се задължават да възстановят предоставения целеви кредит, заедно с 3% годишна лихва от деня на получаването в срок до 1-ви октомври на следващата година. Договарянето на целевите кредити за реколта 2010 ще се извършва от 10 септември до 13 ноември, а изплащането им трябва да приключи до 15 декември.

Елена МИХАЛЕВА