28
Чет, Окт
20 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ в Хасково приема заявления за издаване на констативни протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата. Това стана възможно, след като Европейската комисия одобри схема на държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери.

Крайният срок за подаване на документите е 15 ноември 2021 г.

Право на подпомагане ще имат пчелари, които са регистрирани земеделски производители за стопанската 2020/2021 г. Техните животински обекти трябва да отговарят на изискванията от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, както и да имат извършени есенен (за 2020 г.) и пролетен (за 2021 г.) профилактичен преглед. Пчеларите е нужно да имат и подадена декларация, чрез която са уведомили съответното ОДБХ за отпаднали/загинали пчелни семейства за проверявания период, който е от 20 август 2020 г. до 15 май 2021 г.

В срок до 30 ноември 2021 г. всяка ОДБХ трябва да изпрати в министерството обобщена информация за подадените заявления и издадените констативни протоколи. След това МЗХГ ще обяви срок за прием на заявления за подпомагане в Областните дирекции на ДФ “Земеделие“

В Свиленградска община регистрираните пчелини са 56, а пчелните семейства - над 3 000.

СМ