24
Сря, Юли
36 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

От 23 ноември Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция започва прием на заявления за 2010 г. по тригодишната Национална програма по пчеларство, съобщиха от фонда. Пчеларите могат да кандидатстват за общо 2 290 000 лв. безвъзмездно финансиране.

За първи път от 2010 г. по програмата ще се субсидира закупуването на пчели- майки, за което е предвиден 200 000 лв. финансов ресурс. Заявления за подпомагане могат да се подават и по всички прилагани досега мерки на програмата –за подновяване на пчелните кошери, за физико-химичен анализ на пчелния мед с цел подобряване на контрола върху качеството, както и за покупка на препарати в борбата срещу паразитната болест по пчелите вароатоза.

За покупка на пчели- майки производителите на мед могат да кандидатстват по две схеми – за увеличаване на броя на пчелните семейства или за подмяна на пчелите- майки – до 50% от наличните в пчелина. Пчелните майки трябва да бъдат закупени от регистрирани пчелини по Наредба №47 на Министерството на земеделието и храните.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всички мерки на програмата е 80%, само за покупка на пчели майки тя е 50%. Помощта се изплаща след извършване на инвестицията. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/. За да получат финансиране пчеларите трябва да са регистрирани като земеделски производители, както и да разполагат с регистрация на пчелините от Националната ветеринарно - медицинска служба /НВМС/. При кандидатстване по програмата те вече ще трябва да представят и удостоверения за регистрация или пререгистрация на пчелините.

Заявленията за подпомагане за 2010 г. по програмата могат да се подават в Отделите по „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” /бившите Областни разплащателни агенции/ на 28-те Областни дирекции на ДФЗ по постоянно местожителство на физическите лица и по адрес на седалище на юридическите лица. Приемът ще се извършва на два етапа - от 23 ноември 2009 г. до 15 януари 2010 г. и от 1 февруари 2010 г. до 31 март 2010 г.

Тъй като бюджетът на програмата е ограничен, при изчерпване на предвидените финансови средства по отделните мерки в хода на подаване на заявления, приемът може да бъде преустановен, уточниха от фонд „Земеделие“. След преразпределение на финансовите средства, приемът може отново да бъде отворен. Самите заявления ще се обработват по реда на постъпването им в Областните дирекции на ДФЗ, а договори за финансиране на пчеларите ще се сключват за одобрени инвестиции, за които има средства. Заявки за плащане по всички мерки на програмата могат да се подават в едномесечен срок след извършване на инвестицията, като по мярката за борба срещу болестта вароатоза разходите могат да се извършват след подаване на заявлението за подпомагане.

По данни от началото на миналата година в Свиленградско има над 160 пчелари. Едва 50 от тях са регистрирани като земеделски производители. Над 80 % от медопроизводителите в общината се грижат за по-малко от 100 кошера. Жужащите семейства пък са над 5 000. При добра година тукашните стопани произвеждат около 100 000 кг мед.

Елена МИХАЛЕВА