13
Съб, Юли
18 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

426 млн. лв. държавни помощи получават земеделските стопани по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ).

Средствата са одобрени с Постановление на Министерския съвет от 17 август 2022 г. и са в съответствие с Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи на ЕК.

Приемът на заявления по схемата започва от 1 септември и ще продължи до 23 септември 2022 г. За улеснение на бенефициерите документи ще се приемат в общинските служби “Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице (едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице. Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 21 октомври тази година.

Подкрепата е под формата на преки безвъзмездни плащания. Бюджетът за помощта се разпределя в следните направления:

• Едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства – 204 млн. лв.;

• Плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове, салати и марули, бамя, тиквички и тютюн – 222 млн. лв.

Право на подпомагане имат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства. Допустими за субсидиране са и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове, салати, марули, бамя, тиквички и тютюн.

Максимален интензитет на помощта е до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти. Изисква се кандидатите да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за стопанската 2022 г., както и да отговарят на определението за микро-, малки и средни предприятия (съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014). За да получат подпомагане, производителите на тютюн трябва да са вписани за 2022 г. в Регистъра на тютюнопроизводителите (по реда на Наредба № 22 от 2016 г.). Друго условие е бенефициерите да нямат задължения към фонд „Земеделие“, като в случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към институцията, същите се прихващат от помощта.

В сектор „Животновъдство“ помощта за една крава възлиза средно на 386 лв., а при овцете и козите – средно по 55 лв. на глава животно. Определените ставки са:

• млечни крави под селекционен контрол – 468 лв.

• млечни крави – 371 лв.

• млечни крави в планински райони – 371 лв.

• месодайни крави и/или юници – 323 лв.

• месодайни крави под селекционен контрол – 396 лв.

• биволи – 420 лв.

• овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 66 лв.

• овце майки и/или кози майки в планински райони – 50 лв.

• овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 50 лв.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по която и да е от схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2022. Подпомагат се кандидатите по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

Ставката, по която коневъдите ще получават подпомагане за едно животно под селекционен контрол, е в размер на 100 лв.

Размер на помощта за едно пчелно семейство е 20 лв.

Помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове, салати, марули, бамя, тиквички и тютюн, е както следва:

• ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 2 779 лв./ха

• сливи и десертно грозде – 2 779 лв./ха

• домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 2 880 лв./ха

• пипер полски – 3 673 лв./ха

• домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 68 060 лв./ха – за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 538 лв./ха

• ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 19 330 лв./ха

• картофи, лук, чесън – 2 781 лв./ха

• моркови, зеле, дини и пъпеши – 2 511 лв./ха

• винено грозде – 449 лв./ха;

• маслодайна роза – 1 557 лв./ха

• ориз – 449 лв./ха

• черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 449 лв./ха

• салати и марули – 1 630 лв./ха

• бамя – 2 242 лв./ха

• тиквички – 1 758 лв./ха

• тютюн - 1 118 – лв./ха.

Условията за допустимост в различните сектори са разписани в указанията за прилагане на държавната помощ, които са публикувани на сайта на ДФЗ.