19
Нед, Май
23 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Националната служба за съвети в земеделието стартира дейността на 28 мобилни офиса в общински центрове.Те ще обслужват 97 общини на територията на цялата страна.  

Един от офисите е в Любимец. Териториалният му обхват включва  общините Любимец,  Свиленград, Харманли, Симеоновград и Тополовград.

Адрес: 6550 Любимец, пл. “Трети март” № 1, ет. 2, ст. 14, телефон: 037/02 99 79, ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

С разширяването на териториалния обхват на предоставяните съветнически услуги и повишаването на консултантския капацитет на НССЗ ще се осигури достъп на по-голям брой земеделски стопани до качествени консултантски услуги.  Посредством трансфера на научни знания и иновации в практиката ще се подобри капацитетът на земеделските стопани, ще се повиши квалификацията и управленските умения на земеделските стопани, тяхната осведоменост и ще се подобри управлението на риска в техните стопанства.

Експертите от мобилните общински офиси ще улеснят достъпа на земеделските стопани и други заинтересовани лица в областта на земеделието  до съветнически услуги в малките и по-отдалечени от областния град населени места, като:

• предоставят безплатни професионални съвети и специализирани консултации в областта на земеделието, пряко свързани с дейността на земеделските стопанства;

• предоставят безплатна консултантска помощ на земеделските стопани, сдружения и други организации, свързани със земеделието;

• организират и провеждат в различни населени места информационни събития по актуални теми;

• извършват посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по Тематичната подпрограма и по други мерки, финансирани чрез ЕЗФРСР;

• организират и провеждат изнесени приемни в различни населени места.

СМ