18
Чет, Юли
34 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

В кметството в с. Сладун днес се провежда среща със земеделски производители. Тя е организирана от мобилния офис в Любимец на Националната служба за съвети в земеделието .

В следобедните часове екипът ще бъде в с. Маточина.

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на Националната служба. Така всеки стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони и видовете схеми за подпомагане.

Утре срещите ще продължат в с .Райкова могила и с. Щит, а на 6 юли - в с. Студена.

СМ