21
Пет, Юни
20 Нови статии

  Нови проверки за нелоялни практики при организираните туристически пътувания бяха извършени от служители на Министерството на туризма съвместно с Комисията за защита на потребителите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) и Икономическа полиция на ГКПП Капитан Андреево. Бяха проверени 22 автобуса, пристигащи от Турция.

Проверка е извършена и на 20 туроператори – организатори на пътуванията за законово извършване на дейността. Установено бе, че при двама от проверените туроператори липсва вписана валидна застраховка в Националния туристически регистър, а всички останали извършват законно дейността си, притежават удостоверения за регистрация и имат застраховки с валиден срок на действие.

ИА „Автомобилна администрация” установи нарушения при двама от превозвачите – за 24-часов период, след края на предходната ползвана нормална дневна почивка, водачите не са ползвали дневна почивка от минимум девет последователни часа, с което е нарушена разпоредбата на AETR ДВ 28 от 1995г., чл. 8, ал. 2, изр. 2. На водачите са съставени актове за установяване на административно нарушение (АУАН).

По-рано през месеца бяха извършени съвместни проверки с контролните органи и на ГКПП Лесово – Хамзабейли. Проверени бяха 4 автобуса и три регистрирани фирми като туроператори. Бяха съставени 3 констативни протокола от страна на КЗП. ИААА не е установила нарушения при проверката на превозвачите.

Внезапните проверки на контролните органи, съвместно с Министерството на туризма, ще се извършват през цялата година и ще бъдат изпълнявани не само на граничничните контролно-пропускателни пунктове, но и на туристически обекти във вътрешността на страната.

Срещи по повод предстоящото удвояване на участъци от железопътната линия Крумово – Свиленград – турска граница се състояха в 9 общини, сред които Свиленград и Любимец. Това съобщиха от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

На обществено обсъждане е подложен доклада за оценка на въздействието на околната среда и доклада за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони. Консултантите, разработили двата документа, са препоръчали да се спазват смекчаващи мерки, след прилагането на които не се очаква въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху защитените зони от европейската мрежа Натура 2000.

Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за увеличаване капацитета на жп линията за поемане на нарастващия трафик, привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози. Предвижда се реконструкция на гари, перони и някои пешеходни подлези за осигуряване на достъп на лица с намалена подвижност, изграждане на нови перони и нови пешеходни надлези, реконструкция на тягови подстанции. Удвояването на жп линията ще намали експлоатационните разходи и ще гарантира по висока безопасност за движение на влаковете.

С Решение на Министерския съвет от 2004 г. железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница със скорост на трасето за 160 км/ч е обявена за обект с национално значение.

СМ

От неделя влиза в сила ново разписание

Нов график за движение на влаковете влиза в сила от 10 -и декември, като с него е осигурен директен бърз влак от Свиленград за София, съобщават от БДЖ.

Той ще тръгва в 05:46 ч. и ще даде възможност за по-удобно пътуване до столицата и обратно в рамките на деня, без да се налага прекачване в гарите. Влакът ще пристига на Централна гара в столицата в 10.51 ч. Обратно за Свиленград той ще тръгва в 15.10 ч. и ще пристига в 20.17 ч.

Има промяна в разписанието и на други влакове, тръгващи от жп гара Свиленград.

Международният бърз влак, който досега потегляше оттук към Западна Европа в 3.25 ч. вече ще отпътува в 4.00 ч. В София той ще се пристига в 9.41 ч., като се съкращава престоят му в междинните гари.

С нов час на тръгване от жп гара Свиленград е бързият влак за София, който досега потегляше в 16.55 ч. Той вече ще поема към столицата в 16.20 ч.

С 30 минути по-рано вече ще тръгва пътническият влак от Свиленград за София, който досега бе с начален час 17.40 ч. От неделя той вече ще потегля в 17.10 ч., като от Пловдив до столицата ще се движи като бърз.

Без промяна остава графикът на пътническите влакове в 8.20 ч. и 12.25 ч.

Във връзка с новото разписание на влаковете е променен и часът на движение на автобусите по линията Свиленград – кв. „Капитан Петко войвода“ (Гарата), чийто график поместихме отделно.

Пред завършване е асфалтирането на ул. „Васил Левски“ в частта й между улиците „Ген. Скобелев“ и „Сан Стефано“ ( Околовръстния път) път.

Ремонтиращата се отсечка с дължина около 350-400 метра, е основна в свиленградския квартал „Изгрев“. Движението по нея е изключително натоварено и лошото й състояние досега затрудняваше и изнервяше шофьорите.

Очаква се реновирането й, което започна преди две седмици, да приключи тези дни.

 Спряха автобус от движение, на водача съставиха акт

На 19 май 2024 г. бяха извършени нови проверки за нелоялни практики при организираните туристически пътувания.

Служители на Министерството на туризма съвместно с Комисията за защита на потребителите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), Национална агенция по приходите (НАП) и Икономическа полиция извършиха проверки на ГКПП Капитан Андреево. Бяха проверени 25 автобуса, пристигащи от Турция. Инспекция е извършена на туроператорите – организатори на пътуванията за законово извършване на дейността.

ИА “Автомобилна администрация” установи нарушения при проверката на един от превозвачите. Автобусът беше спрян от движение, а на водача бе съставен Акт за установено административно нарушение (АУАН) съгласно чл. 55, т. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, за това, че няма необходимия валиден лиценз за изпълняване на дейността.

Внезапните проверки на контролните органи, съвместно с Министерството на туризма, ще се извършват през цялата година и ще бъдат изпълнявани не само на гранично-контролно пропускателните пунктове в страната, но и на стратегически туристически обекти във вътрешността на страната.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ призовава всички водачи да са готови за зимата, когато тръгват на път. От днес в цялата страна ще бъде разпространена специално разработена инфографика „Готов ли си за зимата?“, която има за цел да привлече вниманието на шофьорите към подготовката на превозното средство за зимния сезон.

Сдружение “Байкария”с подкрепата на голяма компания започна подобряването на инфраструктурата на маршрута Е8 с общо 460 поставени указателни табели.

Международният маршрут Е8 започва в Дъблин (Ирландия), минава през Великобритания, Нидерландия, Германия, Австрия, Словакия, Полша, Румъния и завършва в България. Дължината му е около 4330 км. Българският му участък е между 400 и 450 км. Започва от курортния комплекс Бoровец, а крайната му точка е с. Мезек .

Целта на инициативата е да се насърчи устойчивия туризъм и да се повиши безопасността на туристите. В рамките на инициативата ще бъдат маркирани и почистени 124 километра, които обхващат приблизително една четвърт от целия маршрут. Указателните табелки се монтират през равни интервали по протежение на маршрута и дават информация за отдалечеността, измерена във време, до следващите обекти по посоката на движение, както и насоки към населени места и интересни обекти, разположени в близост.

Традиционно българската част на Е8 се изминава от средно тренирани туристи за 18 дни със средна дневна продължителност на преходите от 5 до 12 часа, в края на които се стига до хижа или заслон. При желание някои от етапите могат да бъдат допълнително разделени, за да бъде ходенето по-малко изморително, обясняват организаторите. В Хасковска област маршрутът преминава през селата Сърница, Спахиево, Сираково, Тракиец, Орлово, Царева поляна, Лясковец, Тънково и Мезек. СМ