27
Вт, Фев
26 Нови статии

Транспорт и туризъм
Инструменти
Шрифт

Очакват се съкращения от 1 март

Драстично са намалели железопътните превози през гара Свиленград. С около 50 на сто по-малко са товарите, извозвани с влакови композиции през 2009 г. спрямо предходната – 2008 г. Голям спад се наблюдава и през първия месец на тази година.

Докато през второто тримесечие на 2008 г. през тукашната гара са преминали 23 651 вагона с 1 042 влака, то за същия период лани статистиката отчита 16 926 вагона с 933 влака. Свиването на товарните превози е е в резултат на намалелите международни товари, заяви началникът на Товарна гара Свиленград Христо Ставрев. Основно от тук се транспортират стоки за Турция и Гърция. В последно време обаче за Гърция пътуват едва по 3 – 4 композиции месечно, и то с по 2 – 3 вагона. Икономическата криза удари с пълна сила превозите особено през януари т. г. Докато нето товарите за същия месец 2008 г. са възлизали на 40 000 т, то сега са едва 24 000 тона. Тенденцията на голям спад се очертава още лани, когато за визирания период през жп гара Свиленград са преминали 30 600 т товари. Очаква се известно оживление напролет, когато фирма „Папас“ от Любимец започне големия си износ на олио, каза Ставрев.

Товарна гара Свиленград има капацитет да обслужва на денонощие по 10 влака в двете посоки. Сега обаче оттук минават средно по 3 чифта композиции, и то неуплътнени. Свиването на обема на работата ще доведе най-вероятно до съкращение на персонала. В настоящия момент в товарната секция се трудят около 70 души, като само една бройка е „орязана“, а освободените при пенсиониране щатове са замразени. От 1 март обаче се очаква да влезе в сила ново щатно разписание, при което численият състав ще бъде редуциран.

СМ