24
Пон, Юни
20 Нови статии

Транспорт и туризъм
Инструменти
Шрифт

4 627, 21 лв. са приходите от Туристическия информационен център /ТИЦ/ край село Мезек за 2009 г. Това сочат данните от раздела за туризма в анализа на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Свиленград от юли 2010 г., изготвен от комисия от общината, назначена със заповед на кмета Георги Манолов.

Целта му е да отрази тенденциите в района в контекста на променящата се социално-икономическа среда. Според справката по месеци, най-много са постъпленията през април, август и септември, когато са били събрани съответно 741, 797 и 608 лв. По данни на ТИЦ по-големият дял на приходите лани – 2 900 лв., е от посещения на тракийската гробница край Мезек. Останалата част е от беседи и продажба на рекламни и информационни материали. Екипът на тукашния исторически музей подпомага ТИЦ, като посреща и развежда част от туристите. Според някои нашенци обаче, информационният център, който се намира до вилата на общината край Мезек, е изграден на неподходящо място.

По данните от анализа събраните общински такси в сферата на туризма нарастват. За 2006 г.  приходите от туристическия налог 11 300 лв., а от такса категоризация – 2 520 лв. За 2008 г. сумите се повишават съответно на 17 038 лв. и 4 645 лв.

Към 2007 г. общият брой категоризирани средства за подслон и места за настаняване е 17 – 4-звезден СПА хотел, хотел и мотел с категория 1 звезда и хотел-пансион – 2 звезди, 6 семейни хотели /1,2 и 3 звезди/ и 7 самостоятелни стаи. 459 е бил общият брой на леглата тогава. Реализирани са били 25 950 нощувки, като всички места за настаняване са работили целогодишно. През 2009 г. броят на семейните хотели е нараснал на 8, а на самостоятелните стаи – на 9. През второто полугодие лани не са функционирали два от семейните хотели и 4 от самостоятелните стаи. За същия период с най-голямо запълване – близо 41 %, е един от тукашните хотели, следван от семеен хотел, който е работил с 35,9 % от капацитета си.

В анализа се посочва, че отдел „Култура и туризъм“ към Общинска администрация с подкрепата на Местния консултативен съвет по туризъм и местния туристически бизнес е разработил различни туристически маршрути, които се предлагат на агенции и туроператори. В тях се давал акцент на винен, селски, културно-исторически, орнитоложки, ловен и риболовен и други видове туризъм.

Изводът от направения анализ е, че браншът не е структуроопределящ за района, но се развива с бързи темпове, за което благоприятстват ресурсите, с които разполага територията. В последните три-четири години се забелязвал ръст в туристическия интерес към района, което създавало възможност за развитието му като атрактивна дестинация. Според разработката основните проблеми пред развитието на туризма са две групи – недостатъчен капацитет за приемане и настаняване на туристи за по-дългосрочен престой, както и липсата на обща, споделена концепция и стратегия с конкретни действия за популяризиране на територията. Граничното й положение и директната връзка с две страни обуславят голям поток от хора – потенциал, който се ползва недостатъчно, от друга страна съседството с Гърция и Турция дава благоприятни възможности за трансгранични туристически маршрути и дестинации, се посочва в анализа. Според авторите му в Свиленград се наблюдава значителен брой казина и игрални зали, които са от интерес предимно за гръцки и турски граждани. Официална информация за приходите от хазартния бизнес нямало, а и в стратегията на общината за развитието на туризма хазартът не бил включен като приоритет за утвърждаването на района като атрактивна дестинация за хазартен туризъм.

Елена МИХАЛЕВА