Транспорт и туризъм
Инструменти
Шрифт

64 166 лв. е заделила общината за нов лек автомобил

98 635 лв. отделя община Любимец за снегопочистване и обезопасяване срещу хлъзгане на общински пътища на територията на общината Любимец и на републиканските пътища в границите на града през наближаващия зимен сезон. Чрез обществена поръчка си търси фирма за почистване от сняг и лед с високо проходима техника и разпръскване на минерални материали и химични вещества . Грижа ще бъдат и пътищата до помпени станции за питейно водоснабдяване на град Любимец и с. Оряхово. Общинската пътна мрежа има обща дължина 35,9 км.,а републиканските пътища в границите на град Любимец са около 5 км. Времето за реакция при снеговалеж не може да бъде по-дълго от 40 минути от подаване на сигнал за възникнала утежнена пътна обстановка от страна на определено длъжностно лице, и при натрупана снежна покривка с дебелина не повече от 3 см, уточнява общинската администрация.

Междувременно общината обяви намерението да закупи един фабрично нов, неупотребяван лек автомобил . Предвидената сума е 64 166 лв. СМ