29
Сря, Май
16 Нови статии

Транспорт и туризъм
Инструменти
Шрифт

Свиленград и Любимец са сред общините, които влизат в трансгранична мрежа за електромобилност. Предвидено е в 26 общини и 3 ГКПП да бъдат изградени най-малко 25 зарядни станции по пътищата, свързващи се в трансграничната зона с Гърция.

Проектът „MIS 5073400 Electric Vehicles and Charging Crossborders Infrastructure" (E.VE.CR.I) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в програмата „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България. Целта е на фона на увеличаващия се брой електромобили да се полагат основите за по-интелигентна, надеждна и екологично чиста мобилност, достъпна за всички. Очаква се по-широкото използване на електрически превозни средства да допринесе за намаляване на вредните емисии от токсични газове, отделяни от конвенционалните превозни средства.

Съюзът на производителите на екологична енергия-БГ е провел процедура за избор на изпълнител и е сключил договор с класирания на първо място участник. Избраното дружество ИКЕМ АД притежава експертиза, познания и опит в областите на устойчивото енергийно развитие, електромобилността и възобновяемите енергийни източници, казват експертите.

От Хасковска област в трансграничната мрежа влизат още Ивайловград, Хасково, Димитровград и Харманли.

СМ