Интервю
Инструменти
Шрифт

karaivanovНеобходимо е да се повиши квалификацията на кадрите. Борбата срещу контрабандата си остава задача N 1

- Г-н Караиванов, какво е първото нещо, с което се захванахте след сядането на шефския стол?

- Първото нещо бе да проведа съвещание с ръководния състав – началници на гранични пунктове, на отдели, сектори и т. н., за обсъждане на текущите задачи и основните проблеми, свързани с работата. Изискал съм да ми бъдат представени доклади за дейността на отделните звена и предложения за решаване на проблемите. Срещнах се и със състава на ГКПП Капитан Андреево и изложих моята концепция за управление, с която участвах на конкурса. Изисках да ми бъдат представени резултати от досегашната работа и кои са слабите места, за да се извърши промяна в организацията.

- Постът на началник на митницата е доста ветровит. Какво ви мотивира да се кандидатирате и да участвате в конкурса?

- Постът е ветровит, но най-вече ме мотивира желанието да съм част от положителните промени, които се извършват в митническата администрация. Над 14 години съм в системата на митниците, а повече от 10 - на ръководна длъжност. Имам идеи, свързани най-вече с подобряването на организацията на работа.

- Какви по-конкретно са вашите идеи?

- Първо трябва да се повиши квалификацията на кадрите. От 2000 г. изискванията станаха много и започнаха да се чувстват пропуски. Това започна да се усеща още по-осезателно от 2007 г., когато ни се стовари и европейското законодателство. Затова имам идея да се създаде учебен център към нашата митница. Колегите, които ходят на курсове, ще предават в него своя опит на останалите. Въведоха се много информационни системи, които са нови за всички. Нужно е повишаване квалификацията по отношение на работата с тези информационни системи. Периодично ще се правят и тестове, каквато е практиката в много други администрации. 2011 г. е обявена от Световната митническа администрация за година на знанието, използвано като катализатор на успехите. Това до голяма степен съвпада и с моята философия за развитието на митническата администрация. Като ръководител ще поставям акцент върху обучението и квалификацията. Първо трябва да се направи преглед на кадровия състав и да се анализира степента на образование и квалификация на служителите. Ако нивото на някой не е достатъчно, трябва да се постараем да обезпечим нужните технически средства и лектори, за да може той да усвои информационните системи. Който няма желание да се усъвършенства, ще получи ниски оценки при атестацията. Идеята е да си помогнем сами, а не някой отвън да идва да ни помага. Ръководството трябва да мотивира по-неактивните служители да се изравнят с останалите.

- Как ще се преборите с контрабандата?

- Несъмнено това е задача номер 1. Според мен има какво да се направи по отношение на куфарната търговия. Необходимо е да се предприемат рестриктивни мерки спрямо куфарните търговци, за да се намали броят им. Така ще има възможност да се извършва по-щателен контрол. Показателен е последният случай със заловения преди дни 27 кг хероин, превозван сред стоки за безмитен внос в лек автомобил от местен човек.

- А голямата контрабанда с тировете?

- Напоследък, както знаете, бяха заловени 3-4 камиона с контрабандни цигари. Заслугата за това е на сектора, който ръководех досега. В тази насока трябва да се работи само с много мотивирани служители, които са лоялни към системата.

- Достатъчна ли е техническата обезпеченост?

- Не. По този въпрос ще водим разговори с ръководството на Агенция „Митници“. Ще искаме да се подобри техническата обезпеченост, както за ГКПП Капитан Андреево, така и мобилната за вътрешността.

- Предвиждате ли скоро да извършите кадрови и структурни промени?

- На този етап не. Това ще стане след задълбочен анализ. Изискал съм справка за три месеца назад за дейността на всеки един служител, която да включва неговата квалификация, заловени контрабанди, съставени актове и т. н. Едва след това може да се пристъпи към някакви промени. В най-скоро време очаквам да се обяви конкурс за втори заместник-началник на митницата, длъжност, която стои вакантна от доста време.

- Какви мерки ще предприемете срещу корупцията?

- Превенцията на корупцията е част от моята концепция. Всяко държавно учреждение трябва да предприема такива мерки. Ще се извършват проверки, ще има и дисциплинарни наказания. Пътниците, фирмите, търговските оператори също трябва да бъдат предупредени и добре информирани.

- В момента има ли кадрови недостиг?

- Да, има недостиг на редови служители.

- Какво мислите за ротационния принцип на служителите?

- Според мен е добре да го има. Полезен е за квалификацията и обучението на служителите. Чрез ротационния принцип всеки научава повече и е в състояние да обезпечи друго работно място, когато се наложи. Освен това той е и превенция на корупцията и е полезен за митническата система. 

- Имате дългогодишен стаж в Митница-Свиленград. През кой период тя работеше най-добре?

- През последния период от средата на 2009 г. Усеща се желанието на ръководството на Агенция „Митници“ за по-бързи промени в положителен смисъл, което се пренася и на местна почва. Ето през миналата година бяха заловени няколко тира с контрабандни цигари, нещо, което не се бе случвало от 12-13 години.

- Промени ли се отношението на колегите ви към вас?

- Аз съм народен човек, както се казва. Разговарям и общувам с всички. С колегите се възприемаме съвсем нормално.

Интервюто взе: Николай  КОЛЕВ