Интервю
Инструменти
Шрифт

Субсидиите трябва да се определят не на хектар земя, а на глава добитък

Повече от 2 000 животновъди от цялата страна са в стачна готовност и се гласят да излязат на протест пред Министерски съвет към 20 февруари. Едно от исканията е да отпадне задължението 40 процента от печалбата им да се облага с данък. По този повод потърсихме за интервю Петър Вангелов, който е един от най-едрите животновъди в региона. Във фермата си той отглежда над 240 месодайни крави и телета.

- Г-н Вангелов, как ще се отрази на фермерите новият данък върху печалбата ви?

- При всички случаи ще се отрази негативно. Защото животновъдите винаги са били най-необлагодетелстваните. Държавата задължително ще иска ние да бъдем коректни платци. А тя по никакъв начин не е коректна спрямо нас. Този данък ще бъде в наш ущърб. Имайте предвид, че фуражите от миналата година досега са поскъпнали два пъти, цените на горивата се вдигат. В същото време изкупната цена на месото не е мръднала. На пръв поглед изглежда, че размерът на данъка не е кой знае какво, но всъщност никак не е малко. От придобитите доходи през годината 60 % са нормативно признати разходи, а налогът е 10 % върху останалите 40 на сто. Напоследък се прокрадват някакви идеи за патентен данък. Зависи какъв е размерът му, може би това е по-подходящият вариант.

- Сред исканията на животновъдите е да отпадне и практиката субсидиите да се определят на базата на хектар земя. Защо?

- Това отдавна трябваше да се промени, дори изобщо не е трябвало да се въвежда по този начин. Животновъдите в повечето от европейските страни получават субсидиите на стопанство или на глава добитък. При нас нещата са обвързани с пасища и земи, които трябва да имаш. Освен това изискванията за тези пасища непрекъснато се променят. Сега според изискванията по схемата за единно плащане на площ е допустимо да има максимум 50 храста на хектар. Ако са повече, се налагат санкции. Площите, които не отговарят на това условие, се изключват и за тях не се дават субсидии. Ако пък надхвърлят определен процент, се налагат санкции и за следващи години.

- Досега бил ли сте санкциониран?

- Да, през 2009 г. без да бъде извършена проверка на място, а само по някакви предварителни списъци, изкараха, че имам 41 % площи, които не отговарят на това изискване, и не взех нито един лев субсидия. Ставаше въпрос за около 46 000 лв. Все още нямам отговор на въпросите, които тогава отправих към земеделския министър. От министерството ми казаха, че ще получа подробно писмо с обяснения как ми е формирана субсидията. Ето сега идва новата кампания по очертаването на площите, а аз още не съм получил такова писмо. Бил подаден някакъв списък, ама това е станало юни-юли, а аз през целия август съм минавал да чистя пасища, да хвърлям средства, за да няма храсти и т. н. В края на краищата ме санкционираха. Въпреки че през 2008 г. за същите площи ми бяха изплатени дотации, след като бяха инспектирани. Мога да дам и друг пример. Участвам по една агроекологична програма още по САПАРД за отглеждане на българско сиво говедо. Миналата година през септември подадох документите навреме, след това минаха две проверки без никакви забележки. Сега гледам в публикувания списък за оторизираните плащания, че съм орязан с около 5 700 лв. за 9 животни по някаква причина, която никой не ми е обяснил каква е. В договора Разплащателна агенция се е ангажирала, че три месеца след подаването на документите трябва да ми се извърши плащането. Вече минаха 5 месеца, но нищо не съм получил. Обаче ако аз закъснея с един ден да си подам документите, веднага ще ме върнат. Или за една запетая. Миналата година по същата схема бях отрязан, ставаше въпрос за 500-600 лева и реших да не се занимавам, защото коства много нерви.

- Получили ли сте субсидиите си за 2010 г.?

- По схемата за единно плащане на площ все още не са започнали плащанията, но срокът е до юни. През декември получихме националните доплащания на глава животно. Лошото е, че с преводите не идват навреме обяснителни писма, в които да пише каква сума ти се полага, с колко си орязан и защо. Аз, например, това писмо за 2008 г. го получих септември 2010 г. Ако субсидиите се определят на глава животно ще бъде много по-добре. Има много излишни правила, които утежняват нещата, но не са виновни европейците, защото тези правила са измислени от нашето министерство, от нашите бюрократи. Много от тях не знаят какво се случва на полето или във фермата. От стола, от бюрото се мислят правила. Сега се оправдават, че Европа ги изисквала тези неща. Това не е вярно, Европа просто иска да спазваме това, което сме измислили сами.

- Има ли криза в животновъдството и как виждате бъдещето му?

- Разбира се, че има. Ако продължава така, нещата ще отиват назад. Липсва прозрачност във фонд „Земеделие“. Нормативната база непрекъснато се сменя. Няма и обратна връзка, ако си сгрешил тази година в нещо, няма кой да ти обясни за какво са ти спрени субсидиите, за да се поправиш. Според мен земеделските производители трябва да се обединяват по браншове и асоциации, за да можем заедно да си защитаваме интересите.

Интервюто взе:
Елена МИХАЛЕВА