24
Нед, Ян
15 Нови статии

Интервю
Инструменти
Шрифт

StaikoНовият началник на свиленградската митница Валери Стайков е роден на 1 януари 1972 г. в Хасково. Има 13-годишен стаж в системата. Заемал е последователно длъжностите митнически полицай, младши и старши инспектор и ръководител сектор „Граничен контрол и борба с наркотрафика“, а от началото на тази година – зам.началник. Магистър е по „Макроикономика“, специалност „Международни икономически отношения“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Завършил е международна интърншип програма в САЩ, както и редица международни курсове, организирани от ДЕА, ФБР, Интерпол, OPCW и др. Награждаван е многократно, като за 2012 г. е отличен с награда от Председателя на СМД/Световната митническа организация/ Кунио Микурия за постигнати високи резултати в борбата с наркотрафика. Наскоро той бе награден със златен почетен знак от директора на Агенция „Митници“ Павел Тонев по случай 26-и януари – Международния ден на митниците. Владее английски, немски и руски език.

- Г-н Стайков, само месец след като бяхте назначен за зам.-началник на свиленградската митница, Вие я оглавихте, макар и временно. Чувствате ли се подготвен за този пост и пред какви рискове сте изправен?

- Колкото и тривиално да звучи, да ръководя митница Свиленград приемам като изключителна отговорност. Считам, че това е свързано с много предизвикателства, но не бих казал рискове. Рискове има, тогава, когато си неуверен, когато се страхуваш, когато си готов на безпринципни компромиси. Решението ми да се надгърбя с толкова голяма отговорност не съм взел лесно, но вярвам, че професионалният опит, който имам, ще ми помогне при взиманено на правилни управленски решения.

- Смятате ли, че до известна степен сте назначен по принуда заради отпадането на четиримата кандидати за длъжността на проведения наскоро конкурс?

- В никакъв случай не смятам, че назначението ми е принудително, а по-скоро е нормативно обосновано. След като конкурсът приключи без избран началник на Митница Свиленград, то законодателството дава друга възможност. Директорът на Агенция „Митници” г-н Павел Тонев е избрал да използва тази възможност и да повери управлението на мен, след като изтече шестмесечният срок, през който г-н Георги Костадинов изпълняваше длъжността и.д. началник на митница Свиленград.

- Защо не се включихте в конкурса и бихте ли участвали в следващия?

- Не се страхувам от конкурси. Аз също започнах работа в Митница Свиленград след конкурс. През миналата година участвах и в конкурса за началник на сектор Граничен контрол и борба с наркотрафика. Считам, че това е правилният подход при подбор на кадрите в държавната администрация. Сега не участвах в конкурса за началник на митницата, защото изискването според Единния класификатор на длъжностите в администрацията е за 5 години професионален опит на ръководен пост. Това обаче не озаначава, че нямам виждания за развитието на митницата и начините за повишаване на приходите и борбата с контрабандата и наркотрафика. А въпросът дали ще участвам в нов конкурс за началник на митницата в момента не е актуален.

- Вие имате безупречна професионална биография, но само това достатъчно ли е или са необходими и партийни протекции? Питам Ви, защото се говори, че една от управляващите партии Ви подкрепяла

- Благодаря за определението „безупречна” за професионалната ми биография. Тя е придобита с много труд и упоритост в усвояването знания и прилагането им в практиката. Според мен, именно знанията и уменията са били определящи при избора на ръководството на Агенция „Митници” за моето назначение.

По отношение на втората част от въпроса ще кажа само, че съм доказал професионализма си по времето на управлението на няколко правителства, излъчени от различни политически партии. И именно като професионалист не бих коментирал слухове.

- През последните години свиленградската митница бе обект на доста критики, имаше дори показни акции срещу нейни служители. Според Вас основателни ли бяха те или тенденциозни?

- Критики винаги е имало и сигурно ще има, но по-важното е те да са градивни, да не са самоцелни, а да водят до подобряване на работата на митническите служители. Не се наемам да коментирам дали акциите са основателни или тенденциозни, но преди всичко искам да изразя увереността си, че в Митница Свиленград работят много съвестни и отговорни хора, които са добри професионалисти.

- В следващите до шест месеца, когато ще ръководите митницата, върху какво бихте се концентрирали и какво бихте променили в организацията на работата?

- Считам, че сред всички други необходими управленски качества, един ръководител трябва да може да обедини усилията на целия кадрови потенциал, така че служителите да работят като добре синхронизиран екип. Усилията ми ще бъдат насочени към постигането на тази цел. Освен това желанието ми е да върна самочувствието на митническите служители в Митница Свиленград.

През следващия месец в Устройствения правилник на Агенция „Митници” ще има промени, които дават възможност на началниците на териториалните митнически управления да направят предложения за това как да бъде структуриран съставът по пунктовете, бюрата и в администрацията. Имам идеи относно структурирането на състава, които ще предложа на директора на Агенция „Митници”. Убеден съм, че оптимизираната структура на състава е важна за постигане на по-добри резултати във всеки един аспект.

Интервюто взе: Николай Колев