Интервю
Инструменти
Шрифт

Ако някой реши да закрива болници административно, грубо ще сгреши

Бившият здравен министър проф. Радослав Гайдарски бе сред участниците на втората национална среща на хирурзите, която се проведе в Свиленград. Той бе любезен да отговори на въпросите на „Старият мост“.

 

-         Проф. Гайдарски, вашето мнение за конференцията и докладите, които бяха изнесени?

-         Първо искам да кажа няколко думи за организаторите, защото това е една хубава конференция, много добре организирана. Мисля, че това се дължи на местния инициативен комитет, начело с д-р Димитър Ермов, който е направил всичко възможно за едно приятно пребиваване на участниците от София и цялата страна. А докладите, които се четат, са добре подбрани. Съобразени са с темата, която е основна. Тук са опитни хирурзи от цялата страна, от висшите медицински заведения, от големите областни болници. Темата е предимно за по-младите хирурзи, защото това са неща, които са общоизвестни, но се неглижират. Ние ги преподаваме на студентите, на специализантите, но в ежедневната дейност след това много неща не се спазват и забравят.

-         В този смисъл достатъчен ли беше интересът към тази конференция?

-         Да, тук са над 100 души. Аз мисля, че тази конференция има достатъчен брой хирурзи и от достатъчно болници в страната, които могат да споделят опита си и да пренесат този опит, който тук ще добият, в съответните болнични заведения.

-         А имаше ли дебати, научни спорове?

-         Да, имаше дебати и дори по един от проблемите се стигна до заключението, че този въпрос трябва да е обект на отделна конференция. Има достатъчно такива проблеми, които трябва да бъдат дискутирани между нас хирурзите.

-         Вие бяхте и министър на здравеопазването. Какво е мнението ви за реформата в здравеопазването, какво трябва да се промени?

-         Вижте, спекулира се с реформата в здравеопазването. Тя е започнала доста отдавна. Ние непрекъснато твърдяхме, че реформата не е революция. Те казват, че няма реформа. Напротив, има. Реформата е в това, че ние намалихме броя на леглата в страната. Говори се например, че има много болници. Но тук не е въпросът за болниците, а  за броя на леглата. Ние имаме 5,9 легла на 1 000 човека, както е в цяла Европа. Не можем повече да намаляваме, защото ще дойде момент, в който няма да са достатъчни, както недостигат местата за децата в детските градини. Казват, че има 400 болници. Няма 400 болници, това са глупости, които се говорят. Има 400 здравни заведения, това са ДКЦ-та, малки болнички с по 10-15 легла и т. н. Ако да кажем Свиленград е на 10 км от Пловдив, нямате нужда от такава болница, защото бързо ще стигнете до модерната болнична база, каквато е пловдивската. Но има труднодостъпни райони в Родопите, Рила, Пирин и т. н. Там хората не могат да се оставят без здравно заведение. В нашата концепция, когато аз бях министър, ние субсидирахме 55 общински болници в страната, въпреки че това не е задължение на държавата. Това са т. нар. стратегически болници, които трябва да ги има. Ако някой реши да ги затваря по т. нар. административен способ, грубо ще сгреши. В здравеопазването има реформа, ние не можем с лека ръка да закриваме здравни заведения.

-         А какво смятате за идеята да се закриват отделни отделения в болниците, например, ако няма достатъчно раждания или под 1000 операци на година?

-         Също голяма глупост. Не може да има такъв принцип и той не трябва да се прилага. Има болници с 10-20 раждания в годината. При това те не могат да осигурят на родилката качествено обслужване, защото в тези малки отделения няма да има добър акушер-гинеколог. Там няма възможност за поддържане на високи стандарти за лечение и по-добре тези жени да си раждат в по-големите заведения. Затова нещата трябва да се съобразят с нуждите на гражданите в съответния район.

-         Вие посетихте болницата в Свиленград. Какви са впечатленията ви?

-         Това е една болница, която може да се сравнява с най-добрите областни болници в страната. Много ми хареса, че тя е напълно обновена във външен и вътрешен вид. Има обзавеждане, оборудвана е с модерни технологии, които позволяват лечебният процес да се води на високо технологично ниво. Почти всички основни отделения са преоборудвани – хирургията, гинекологията, вътрешното отделение, лабораторията. Така че действително това е една районна болница, която може да служи като пример за останалите, защото голямата част от общинските здравни заведения се намират в доста тежко и материално, и кадрово състояние. Докато болницата в Свиленград, освен че има хубава сграда, е оборудвана със съвременни апарати на високо технологично ниво, има и достатъчно добри кадри. Това, което ми направи много силно впечатление, е, че тя е лицензирана по най-високите европейски стандарти ISO, което е много рядко за нашата страна. Мисля, че от районните болници тя е единствената. Не знам друго здравно заведение от такъв ранг да има толкова висок сертификат. Това е моето становище за болницата в Свиленград.

-         Значи можем да бъдем спокойни, тук едва ли ще се стигне до закриване на някои отделения, например като АГО или хирургическо?

-         Ако има някои отделения, които нямат достатъчен брой болни и няма достатъчно добри кадри и т. н., могат да бъдат закрити. Това с нищо няма да попречи на болницата, напротив, ще й спести много средства и много грижи за ненужни дейности. Но специално за гинекологията – там се раждат около 300 деца годишно и ще бъде грешка да се закрие такова отделение. Ако бяха както в някои районни болници до 50 раждания на година, това вече и финансово не е издържано и няма възможност за поддържане на техниката на самите лекари и на участниците в лечебния процес на тези отделения.

-         А впечатленията ви от Свиленград какви са?

-         Много добри, аз съм минавал от тук сигурно преди 15 години. Хубаво градче, много хубав парк, добре уреден, доста градове биха му завидели.

Интервюто взе:

Николай КОЛЕВ