27
Вт, Фев
25 Нови статии

Бедствия и аварии
Инструменти
Шрифт

gebr4Комисия изчислява пораженията по жилищните сгради. 448 животни и птици удавени от водната стихия. Бедственото положение остава

На 244 155 лв. са изчислени щетите само от поразената домакинска техника и мебели при наводнението миналата седмица.

Тези загуби са констатирани от общинската комисия за оглед и оценка на щетите при 124 засегнати от бедствието домакинства. На тези семейства ще бъдат раздадени дарените от Първа инвестиционна банка 150 000 лв. С парите ще се покрият загубите на хората за повреденото движимо домашно имущество, които не се поемат от Комисията за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет. Разпределението на сумата се базира на доклад на общинската комисия за оглед и оценка на щетите. На 25 от домакинствата загубите от съсипаната техника и покъщнина са оценени на над 5 000 лв., като на тези домакинства ще се поемат 73 % от щетите, каза зам.-кметът Ася Райкова. На останалите 99 семейства, чиито щети са под 5 000 лв., ще бъдат възстановени 52 % от стойността на повреденото имущество. Загубите са изчислявани по цени на нови мебели и техника от най-масовите марки. На извънредно заседание в сряда Общинският съвет одобри с пълно мнозинство разпределението на дарената от банката сума в зависимост от размера на щетите и нуждите на пострадалите.

Комисията за оглед и оценка на щетите от наводнението е констатирала, че 203 къщи са пострадали от наводнението. В 10 от жилищните имоти са констатирани по-сериозни конструктивни щети – струтени стени, паднали покриви и др. В останалите преобладават повредени подови настилки, изкъртени мазилки, напукани стени. Комисията направи замервания и в момента изчислява пораженията в засегнатите жилища, каза председателят й Иванка Димитрова, шеф на дирекция „Общинска собственост и регионално развитие“ в ОбА. Събират се необходимите документи за собственост, декларации за основно жилище, също така без такса, за сметка на общината се извършват данъчни оценки на имотите, добави тя. Всички документи и изчислените загуби ще бъдат внесени в понеделник /20-и февруари/ в Комисията за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет, която ще възстанови щетите по сградите. В нея ще бъдат внесени и пораженията по сградата на църквата „Живоприемний източник“ в кв. „Гебран“, както и искане за възстановяване на подпорната стена по ул. „Крайречна“, където има пробиви.

448 домашни животни и птици са се удавили при наводнението. Добичетата са били описани от комисия, включваща представители на Регионалната ветеринарно-медицинска служба и Агенцията по безопасност на храните, като са били посетени 21 засегнати от бедствието стопанства. Допълнително ще бъдат отчетени загубите на пчеларите, земеделските земи ще се проверяват и описват от общинска служба „Земеделие и гори“, каза пресаташето на кметството Калина Райкова. До редакционното приключване на броя бедственото положение не бе отменено.

Елена МИХАЛЕВА