25
Вт, Юни
21 Нови статии

Любопитно
Инструменти
Шрифт

Министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров издаде заповед На 7 юни, с която се обявяват за защитени четири вековни дървета в община Свиленград. Всички са в землището на с. Сива река.

Най-старото от тях е на приблизителна възраст 340 години. То е от вида цер (Quercus cerris). Височината му е около 22 м, а обиколката на стъблото - 4,20 м. Вековното дърво се намира в имот с идентификатор 66370.154.99 по кадастралната карта. В заповедта на министъра е включен и друг цер, който е на приблизителна възраст 300 години. Столетникът е висок около 20 м с обиколка на стъблото 3,75 м. Двете дървета са в близо едно до друго. До тях са и два благуна (Quercus frainetto), които също влизат в новорегистрираните защитени. По-възрастното от тях е на приблизително 200 години. Издига се на 23 метра, а обиколката му е 3,40 м. Другото е приблизително на 160 години. Високо е 17 м с обиколка - 2,80 м.

Чрез заповедта на министър Димитров се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Дърветата трябва да бъдат обозначени като такива от РИОСВ-Хасково.

Снимки: Огнян Христонев