22
Пон, Юли
41 Нови статии

Любопитно
Инструменти
Шрифт

*** Местните парламентаристи обсъждат въпроса за отпускане на 4 000 лв. за участието на детско-юношеската школа по футбол на международен турнир във Франция. Има два проекта за решение. Комисията по здравеопазване, социални дейности и спорт предлага да се заложат в бюджета за 2010 г. 4 000 лв. за младите футболисти. Бюджетна комисия обаче предлага да се отпуснат 2 800 лв., или 70 % от исканата сума. Думата взима Веселин Каратепелиев:

Мисля, тук става някакво недоразумение. Когато гласувахме сумата за професионалния клуб, тук бяха докарани адвокати, лобита, агитка. А това сега са 4 000 лв. Не са 40 000 лв. или 400 000 лв. Защо пипате парите на децата?! Вие луди ли сте да взимате парите на децата?! Може би са прекалено малко, за да се смукне от тях.

 

*** В същата точка от дневния ред започва гласуване на предложенията и общинските съветници упражняват вота си за проекта на Комисията по здравеопазване, социални дейности и спорт. След това председателят на ОбС Таня Коларова обяснява, че трябва да се подложат на гласуване и двата проекта и който събере повече гласове „за“ той ще бъде приет. През това време Никола Динков от БСП вдига ръка да се изкаже, но Таня Коларова не го забелязва и обявява процедура на гласуване.

Никола Динков: Аз исках думата, вие не ми я давате! Подлагате на гласуване като някой тартор!

Таня Коларова: Когато имаме два проекта за решение...

Никола Динков я прекъсва: Те са по един и същ въпрос!

Таня Коларова: Моля ви да не ме прекъсвате.

След това председателят на ОбС отново обяснява защо трябва да се подложат на гласуване и двата проекта.

Никола Динков: Да, още малко и ще ни вържете ръцете да не гласуваме!

 

*** Общинските съветници обсъждат въпроса да се отдаде безвъзмездно за ползване общинска сграда в центъра на село Маточина на сдружението „Маточина“ за срок от 5 години. Думата взима Веселин Каратепелиев:

Искам да знам какво представлява тази сграда и какво ще става с нея. В искането на сдружението е казано „Голяма част от нашата деятелност ще е свързана с отстраняване на отрицателните демографски тенденции за региона и превръщане на този пограничен район в привлекателно място“. Това да не е да докараме свине майки за развъждане!