14
Нед, Юли
17 Нови статии

Любопитно
Инструменти
Шрифт

ЕТ „Михаил Калайджиев“ бе определен за концесионер на язовир в местността „Пирамидата“ в землището на село Мезек. На последното заседание на ОбС в четвъртък местният парламент одобри решението на комисията, класирала едноличния търговец на първо място. В откритата процедура по отдаване на концесия е участвала още една кандидатка – Виолета Севова от Мезек.

Водоемът е с обща площ 30,229 дка. Намира се на около 1,5 км югоизточно от Мезек, в непосредствена близост до Тракийската гробница. Спечелилият кандидат се е ангажирал да инвестира в обекта 133 855 лв. без ДДС. През първите пет години ще бъдат вложени 49 355 лв. Инвестиционната програма включва ремонт на язовирната стена, възстановяване проводимостта на преливния канал, поддръжка, зарибяване с шаран, дезинфекция и торене на язовира и др. Графикът за реализирането й е 20 години. Именитият наш поп фолк певец се ангажира също да разкрие две работни места за физическа охрана и поддържане на обекта, както и за обслужване на посетителите. Годишното концесионно плащане е в размер на 1 000 лв.

На заседанието на ОбС бе взето решение да се прекратят процедурите за отдаване на концесия на два язовира – в местността „Юскуза“ край Сладун и в „Гереня“ в землището на Димитровче. Въпреки че срокът за подаване на оферти за двата обекта е бил удължаван, кандидати за тях не са се явили.

СМ