Четири бързи производства са образувани през денонощието срещу водачи, нарушили пътния закон, съобщиха от ОДМВР – Хасково.

Започва изпълнение на втория етап от изграждането на водопроводна и канализационна мрежа съгласно разработен инвестиционен проект в кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград, в района на местност Речните лозя.

В тази връзка община Свиленград призовава за съдействие от страна на собствениците и ползвателите на имотите да освободят терена от налични огради, съоръжения и други препятствия, ако попадат в уличната регулация.

Проект по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ на стойност 23 991 лева спечели свиленградското ОУ „Иван Вазов“.

Общинската библиотека  в Свиленград  получава 5 758 лв по  програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”. Средствата ще бъдат използвани за обновяване на фонда с книги и други информационни източници.

Четирима са кандидатите за кмет на община Свиленград. Това стана ясно, след като днес изтече последният срок за регистрация в Общинската избирателна комисия.