22
Чет, Авг
14 Нови статии

Добрата новина тази седмица идва от социалната мрежа „Фейсбук“, където майката на Никол Джемперлиева от Свиленград съобщава, че операцията на 12-годишната й дъщеричка е преминала успешно.

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общински терен с площ 1189 кв.м да бъде продаден на ЕТ „Бойдеви- Димитър Бойдев“ предлага кметът Георги Манолов в докладна записка до Общинския съвет. Теренът се намира до околовръстния път в източната част на Свиленград. Той представлява 1/5 част от поземлен имот в съсобственост с потенциалния купувач, притежаващ останалите 4/5.

 

Сдружение "Българска Асоциация за хора с онкологични и други заболявания "Живот"" – Хасково, изпълнява Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа” по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Огън изпепели 4 двора в с. Маточина

Голям пожар на сантиметри от гората край с. Сладун изгасиха огнеборците. Пламъците избухнали в ранния следобед на 23 юли. Бързо обхванали сухите треви и храсти и застрашително се насочили към леса.

Окръжна прокуратура - Хасково наблюдава досъдебно производство за умишлен палеж на имущество на значителна стойност – 3 броя сметопочистващи камиони, собственост на Община Свиленград и частно търговско дружество.