67 училища от цялата страна са класирани за националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ на просветното министерство.

На септември в Защитена зона Натура 2000 „Сакар“ си дадоха среща местни производители, природозащитници и приятели на природата от България и Турция!

Във връзка с обновяване на Единния регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/ и промяна в начина на въвеждане на данни, Сметната  палата, съвместно с „Информационно обслужване“ АД, организира онлайн обучение за участниците в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Родената в Свиленград художничка Мара Латева е сред участниците в деветото издание на Националния пленер „Нарисувани усещания“.

Регистрирани са и кандидатите за кметски наместници в селата и за общински съветници

Арх. Анастас Карчев е кандидатът на ГЕРБ за кмет на Свиленградска община.