01
Пет, Мар
27 Нови статии

Представители на две организации от Република Турция посетиха Община Свиленград - Търговската камара на Люлебургас и Агенция за развитие „Тракия“.

В периода 27 – 28 февруари 2024 г. предстои военнослужещи и военна техника от състава на Въоръжените сили на Република Турция, който е част от операцията на стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR), да преминат по републиканската пътна инфраструктура на нашата страна.

Престилка от свиленградския край е сред експонатите на Музея на европейските и средиземноморските цивилизации в Марсилия. Тя е дарена от някогашния Комитет за приятелство и културни връзки с чужбина - българска държавна институция, съществувала от 1951 до 1974 г.

На територията на Държавно горско стопанство –Свиленград /ДГС/са засадени 44 хектара с космат дъб, съобщиха от „Югоизточно държавно предприятие“ –Сливен. Залесяването на тези площи стана в рамките на проект „От Желязната завеса до Зеления пояс : Възстановяване на екологичните мрежи в Югоизточна България“, за който „Старият мост“ писа.

11 възпитателни дела срещу малолетни и непълнолетни лица от община Свиленград са били заведени по преписки на Районната прокуратура в Хасково, Териториално поделение – Свиленград. Това показват данните от отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

До 26 февруари лицата, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, трябва да платят здравните си осигуровки за януари. От НАП напомнят, че от началото на тази година здравноосигурителната вноска е с нов размер – 37,32 лева.