23
Сря, Окт
10 Нови статии

 Работата на Зелени Балкани за опазването на белошипата ветрушка е провокирала симпатиите на английските посетили

  Това лято през Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в с. Левка, част от НАТУРА 2000 зона Сакар, преминаха стотици туристи. Основно любители на птиците и природата, международните гости не скриваха искрените си впечатление от работата на Зелени Балкани. Голяма част от тях подкрепиха природозащитните ни дейности чрез финансови дарения и благодарности споделени в Книгата за гости.

Кметът на община Любимец Анастас Анастасов е предложен от местната партийна организация на ГЕРБ за трети път да поеме управлението на общината, съобщава в. Старият мост. Това стана на събрание, провело се на 28-и т.м., като той е единственият номиниран за поста.

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общински терен с площ 1189 кв.м да бъде продаден на ЕТ „Бойдеви- Димитър Бойдев“ предлага кметът Георги Манолов в докладна записка до Общинския съвет. Теренът се намира до околовръстния път в източната част на Свиленград. Той представлява 1/5 част от поземлен имот в съсобственост с потенциалния купувач, притежаващ останалите 4/5.

Добрата новина тази седмица идва от социалната мрежа „Фейсбук“, където майката на Никол Джемперлиева от Свиленград съобщава, че операцията на 12-годишната й дъщеричка е преминала успешно.

 

Сдружение "Българска Асоциация за хора с онкологични и други заболявания "Живот"" – Хасково, изпълнява Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа” по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Огън изпепели 4 двора в с. Маточина

Голям пожар на сантиметри от гората край с. Сладун изгасиха огнеборците. Пламъците избухнали в ранния следобед на 23 юли. Бързо обхванали сухите треви и храсти и застрашително се насочили към леса.