14
Нед, Юли
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На септември в Защитена зона Натура 2000 „Сакар“ си дадоха среща местни производители, природозащитници и приятели на природата от България и Турция!

Събитието бе в рамките на международните чествания по случай деня на Европейския зелен пояс, който ежегодно се отбелязва в редица страни в периода 18-24 септември. Зелени Балкани по традиция е домакин на тържествата в района на Сакар, който е един от емблематичните гранични райони, част от Зеления пояс.

Поради ограничения достъп в миналото, тук са се съхранили високо ниво на биологично разнообразие, характерни ландшафти, бит и култура.

Чрез представяне на традиционни домашни продукти, участниците в събитието се запознаха с благата, които Сакар и региона предоставя на своите жители и гости. Едновременно с това те разгледаха експозиция на открито в Центъра за природозащитни дейности (ЦПД) на Зелени Балкани в с. Левка. Тя е посветена на традиционните земеделски практики, пасищното отглеждане на домашни животни и партньорствата между фермери и природозащитници, с цел опазването на редки и защитени видове и е част инициативата „Зелен фермер“ на екипа на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван по Програма LIFE на ЕС на Зелени Балкани. Това е второто подобно събитие, което екипът на Зелени Балкани организира, след кота през 2022-ра в Сакар отново си дадоха среща приятели и партньори работещи в района. Денят на Зеления Пояс цели да популярзира международнота инициатива – Европейски Зелен пояс - https://www.europeangreenbelt.org/ . Тя обхваща трансграничните територии на редица държави, които в недалечното минало са попадали от двете страни на бившата ,,Желязна завеса“ разделяща Европа на два враждуващи блока. Границата, разделяла континента на Източен и Западен и ограничения достъп до района, който произтича от това, са спомогнали в тези територии да се съхранят изключително биоразнообразие и култура.

Днес тези територии са обединени в инициативата Европейският Зелен Пояс и формира 12 500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север до Средиземноморския юг на Европа и Черноморското крайбрежие, съхраняващ изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни.