20
Съб, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На територията на Държавно горско стопанство –Свиленград /ДГС/са засадени 44 хектара с космат дъб, съобщиха от „Югоизточно държавно предприятие“ –Сливен. Залесяването на тези площи стана в рамките на проект „От Желязната завеса до Зеления пояс : Възстановяване на екологичните мрежи в Югоизточна България“, за който „Старият мост“ писа.

Целта е възстановяване на гори, развиващи се на сухи и топли места, и речни галерии в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатични изменения. В Свиленградско са залесени 440 дка площи в землищата на селата Левка, Дервишка могила и Студена.

Тукашното ДГС през 2023 година е извършило и други лесокултурни мероприятия като: попълване на тополови и дъбови култури на площ 301 дка; отглеждане на култури в размер на 3034 дка, включващо филизене, кастрене, варосване, поливане и дисковане за тополовите култури и ръчно окопаване за дъбовите. Също така на територията на стопанството има извършени противопожарни мероприятия, които поддържа ежегодно - минерализовани ивици в размер на 47 750 л.м. с ширина 4-6 метра, допълниха от ДГС- Свиленград.

„Югоизточно държавно предприятие“ работи в сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците, Фондация „По-диви Родопи” и организацията „БърдЛайф Европа и Централна Азия” . Дейностите ще продължат до 2027 г. Те се финансират от Програмата за застрашени ландшафти , управлявана от Природозащитната инициатива на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации за опазване на биологичното разнообразие. Подкрепа оказва благотворителният фонд “ Arcadia“ на филантропите Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.

СМ