19
Нед, Май
23 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Българският Червен кръст- Хасково започва предоставянето на индивидуални пакети с хранителни продукти на общо 16 493 уязвими български граждани в област Хасково.

В община Свиленград те са 984, а в Любимец - 746. Списъците са изготвени от Агенцията за социално подпомагане (АСП) и нейните териториални подразделения, уточни Минка Мечеринкова, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Хасково и координатор на Програмата за храни и основно материално подпомагане.

Един хранителен пакет ще бъде с общо тегло 10,890 кг. и ще се състои от 15 вида хранителни продукти: брашно по 1 кг - 1 бр.; ориз по 1 кг - 1 бр.; спагети по 0,500 кг - 1 бр; лютеница по 0,500 кг - 1 бр.; зелен фасул по 0,800 кг - 1 бр.; домати стерилизирани по 0,800 кг -1 бр.; грах зелен по 0,800 кг - 1 бр.; гювеч консерва по 0,800 кг - 1 бр.; конфитюр по 0,500 кг - 1 бр.; пиле фрикасе консерва по 0,300 кг - 1 бр.; консерва риба по 0,170 кг - 1 бр; зрял фасул по 0,800 кг. – 1 бр. леща по 1 кг - 1 бр.; захар по 1 кг - 3 бр.; олио по 1 литър - 1 бр.

Съгласно указанията на АСП на 1-членни и 2-членни семейства ще се раздават по 1 пакет, а на 3-членни и по-големи семейства – по 2 .

Право на подпомагане по програмата имат:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024 г.);

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.

3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ

4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.

5. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.

6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Допълнителна информация дали са включени в списъците за правоимащи гражданите могат да получават в Обл.С на БЧК – Хасково - 038/665483.

В Свиленград временният пункт за раздаване на храни ще работи на ул “ Бурденис“ № 2 от 8.04.2024 до 30.04.2024 г. В Любимец пунктът е на ул. „Църковна” № 2 а, Кооперативен пазар , от 08.04.2024 до 8.05.2024 г.

 СМ