18
Вт, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В средата на програмния период 2021–2027 община Свиленград предприема стъпки за извършване на междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на община Свиленград.

Целта на тази дейност е да се направи оценка в каква степен се постигат целите и очакваните резултати, заложени в ПИРО, както и дали е необходимо да бъде извършена актуализация в Плана, съобразно променените условия в икономическото, социално и екологично състояние на общината и външната среда.

В тази връзка ще ви бъдем благодарни, ако до 1-ви юни 2024 г. изразите вашето мнение по въпросите в анкетната карта на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewJq5-dULjGkE0FvHy8Omu8pqytF0-2iuO6yGk6oI9ohVSAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Плана за интегрирано развитие на община Свиленград 2021-2027 е достъпен на адрес:

https://www.svilengrad.bg/uploads/posts/2021/piro_fin1