17
Пон, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Балканската регионална конференция, посветена на Европейския Зелен Пояс (BESTbelt Balkan Regional Conference), бе проведена от 14 – 16 май в Хасково и региона. Събитието бе организирано от EuroNatur - Германия, в партньорство със Зелени Балкани и Българска фондация Биоразнообразие и е част от мащабен международен проект – BESTbelt, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

В международната конференция се включиха над 30 участника от 9 държави от Балканския полуостров, представители на природозащитни НПО и държавни институции, сред които община Хасково, и община Тополовград.

На терен домакините на събитието представиха четири различни природозащитни проекти, изпълнявани в района на Сакар, като част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. разположени в околностите на селата Орешник, Щит и Левка. В духа на местните традиции от община Тополовград организираха гостоприемно посрещане на участниците пред административната сграда в центъра на града. Специално внимание бе отделено на природозащитния център на Зелени Балкани в свиленградското село Левка, където природозащитната организация възстанови гнезденето на един изчезнал вид птица – белошипата ветрушка точно преди 10 години! В допълнение на програмата на конференцията от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани представиха пред международната аудитория методите освобождаване в природата на редки видове птици, преминали на успешно лечение и рехабилитация в Центъра на Зелени Балкани. Доскорошните пациенти на Центъра, обикновен мишелов и домашна кукумявка, полетяха на свобода в околностите на Парк Хотел Европа в Хасково, който домакинства събитието.

Участниците в конференцията се обединиха около мнението, че са необходими повече съвместни усилия за опазването на природата в граничните райони, където в почти всички балкански страни са концентрирани запазено биологично разнообразие, неповторими пейзажи, съхранени бит, култура и традиции.  

Допълнителна информация - https://biodiversity.bg/bg/Evropeyski-Zelen-poyas.c242 : Инициативата "Европейски Зелен пояс"

В недалечното минало в продължение на 40 години “Желязната завеса” разделя Изтока и Запада в Европа. Строго охраняваната гранична зона е дала шанс на природата да се развива със слабо или почти без човешко присъствие, в резултат на което се формира уникална екологична мрежа с дължина над 12,500 км – от Баренцово море и руско-норвежката граница, по продължението на брега на Балтийско море, Централна Европа и Балканите до Черно море. Така, някогашното разделение на Европа допринася за съхраняването и развитието на ценни, природни местообитания, попадащи на територията на 24 различни държави. Още през 70-е години на 20 век европейски учени забелязват, че граничната зона служи като подслон за много застрашени видове и подпомага запазването на непокътната и процъфтяваща природа.

С отварянето на границите хиляди километри недостъпни зони дали ценно убежище на много застрашени животински и растителни видове се превръщат в „линия на живота”, свързваща ценни природни местообитания и откриваща възможности за развитие на местните общности. Като признание за уникалността на тези територии и техния символ за свързаност и обединение Световният съюз за защита на природата (IUCN), Германската агенция за опазване на природата (BfN) и германски неправителствени организации поставят началото на инициатива Европейски Зелен пояс като най-големият природозащитен проект в света.

В граничните територии на България със съседните държави Гърция, РСМ, Сърбия и Турция, са запазени емблематични образци за природни територии, попадащи в обхвата на Зеления пояс. Не случайно е избрано и мястото на провеждането на конференцията да бъде на територията на област Хасково. Тук попадат едни от най – представителните райони характерни за Зеления пояс. В района на Източните Родопи, Сакар, поречията на Марица и Тунджа са съхранени неповторими природа, бит и култура, които са останали малко известни поради ограниченията произтичащи от ,,Желязната завеса“. В потвърждение на това е и наличието на едни от най – големите територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, които попадат именно в тези райони.