17
Пон, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Стартира програма за обучение с ваучери по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“

Община Свиленград е с най-ниската безработица в Хасковска област – 3,9 %. Това сочат данните на Дирекция „Регионална служба по заетостта“.

Втори в класацията са Хасково с 5,29 % и Димитровград с 5,82 %. Безработицата в Любимец е 8,05 %. Най-висока е тя в Ивайловград – 21,66 %, Маджарово – 17,57 %, и Симеоновград – 16,63 %. Тези показатели нареждат Хасково на 13-та позиция по равнище на безработица сред 28-те области в страната.

През последния месец 48 души в община Свиленград са постъпили на работа. Регистрираните безработни са 378, като 51 от тях са на възраст до 29 г. Повече от година чакат работно място 12. Заявените работни места в последния отчет са 30. В община Любимец заявените работни места през последния месец са само 6. В списъка на регистрираните безработни са 297, младите хора са до 29 г. са 27, а постъпилите на работа - 22. Тези, които са на борсата повече от 12 месеца, са 48.

Програма за обучение с ваучери

Впрочем, от 27 май Агенцията по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица.

Предвижда се да бъдат предоставени обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация или на квалификация по част от професия. Агенцията по заетостта ще осигурява ваучери и за курсове за общуване на чужди езици, за математическа компетентност и за компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Заетите и самостоятелно заетите хора ще могат да преминат и обучения по цифрова компетентност за напреднало ниво (5 и 6 съгласно DigComp) и високоспециализирано ниво (7 и 8 съгласно DigComp), както и за придобиване на личностна и социална компетентност и на умения за учене. Ваучери ще се получават и за курсове по предприемаческа компетентност.

Заявленията за ваучери за обучения се подават само чрез електронно заявление . След подаване на заявлението кандидатстващият ще получи по електронната поща информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенцията по заетостта. При одобрение ще му бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – ще получи мотивиран отговор.

Допълнителна информация, както и консултация за включване в обученията с ваучери, може да бъде получена във всички бюра по труда в страната.