20
Съб, Юли
37 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Разяснително-информационна кампания за предоставянето на социалните услуги в общината се проведе днес в голямата зала на Общинска администрация - Свиленград.

Целта на кампанията е да се популяризират възможностите за социално подпомагане, като се информират жителите за наличните социални услуги и как те могат да се възползват от тях. Изготвена е брошура, включваща информация за всички предлагани на територията социални услуги, какви са необходимите документи за включване, кои са допустимите кандидати и други. На събитието присъстваха ръководители на различни сектори, които отговарят за изпълнението на тези услуги, кметове на селата, председатели на пенсионерски клубове, представители на клубовете за инвалиди, заинтересовани лица.

Заместник-кметът на общината Анелия Георгиева изтъкна подкрепата, грижите и ресурсите, които осигуряват общинските социални  услуги, и как те могат да подобрят качеството на живот и да подпомогнат нуждаещите се да се интегрират по-добре в обществото. Тя представи дванадесет социални услуги, които се предлагат на територията на община Свиленград. Сред тях са услуги за подпомагане на възрастни хора, лица с увреждания, деца и семейства в нужда, както и разнообразни програми за социална интеграция и подкрепа.

Ръководителят на Дейност "Социални услуги" Мариана Димитрова информира присъстващите за новите социални услуги, заложени за разкриване съгласно Националната карта за социалните услуги. Тя разказа за предстоящите инициативи, които ще подобрят социалната инфраструктура и ще предложат нови услуги за подкрепа на нуждаещите се граждани, като създаването на Център за резидентна грижа за лица с психични увреждания, Кризисен център и други.

Събитието се организира в рамките на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.