20
Съб, Юли
37 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Във връзка с настъпващата лятна ваканция на учениците и с превантивна цел Община Свиленград, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Районно управление – Свиленград напомнят на гражданите, по-конкретно - на родители и деца, че продължават проверките на различни обществени места, по централната част на града, паркове, питейни и нощни заведения за присъствието на малолетни и непълнолетни лица без придружители след 22:00 часа.

Ако бъдат установени малолетни и непълнолетни лица без придружители на обществени места след 22:00 часа, ще се съставят актове на родители съгласно Наредба №1 за обществения ред на община Свиленград и по Закона за закрила на детето. Глобите според ЗЗД започват от 300 лв. за първоначални нарушения, а при повторни - се увеличават двойно.

Ново изискване относно придружителите се въведе с Постановление №46 на Министерски съвет за изменение на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, обнародвано на 15 март 2024 г.  Вече е необходимо придружителите на малолетни и непълнолетни лица да имат подписан упълномощаващ документ – декларация от родител. Като прикачен файл е приложен образец на декларацията, който може да бъде изтеглен и разпечатан.

Ще се санкционира и продажбата на цигари и алкохол на малолетни и непълнолетни, както и употребата или разпространението на различни видове наркотични и упойващи вещества.

Призовават се родителите и децата да бъдат отговорни и да спазват общоприетите норми и правила за присъствие и поведение на обществени места.

Съгласно Наредба №1 за обществения ред на община Свиленград, чл.10 гласи: 

ал.1: Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.

ал.2: Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.

Файлове: Декларация за определяне на придружител на дете.docx