20
Съб, Юли
37 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

350 свиленградчани от 985 правоимащи, вече получиха консерви и хигиенни продукти от БЧК. Раздаването продължава до 12 юли и е във връзка с изпълнението на Програмата за храни и основно материално подпомагане - операция „Подкрепа“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

На едночленни и двучленни семейства ще се раздават хигиенни пакети, които съдържат продукти от първа необходимост - тоалетен сапун, препарат за под, препарат за съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста за зъби, перилен препарат, четка за зъби, дамски хигиенни материали и 2 вида месни консерви - говеждо месо и говежди кюфтета. На тричленни семейства и семейства с повече членове ще се раздават 2 хигиенни пакета и 3 броя консерви от всеки вид.

Право на подпомагане по програмата имат:

1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024 г.);

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.

3. лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ

4. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.

5. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.

6. лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

В Свиленград помощите се раздават на ул. Бурденис № 2 от 9 ч., а в Любимец - на Кооперативния пазар, ул. „Църковна” № 2 а от 8:00 до 12:00 ч.