23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

   Ученици от 7-ми клас на Основно училище „Иван Вазов “ в Свиленград, посетиха Демонстрационния и информационен център за природозащитни дейности на проект  "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 в сакарското село Левка.

Центърът е част от дейностите по проекта, ръководен от Зелени Балкани и финансиран от програма LIFE на ЕС.

В рамките на посещението си децата научиха много за опазването на Белошипата ветрушка, с какво е полезна тя, както и за усилията на Зелени Балкани за възстановяване на вида у нас.

Екипът на Центъра им разказа и за устройството на гнездилките, маркирането на птиците с пръстени и защо то е необходимо, дейностите свързани с размножаването на възрастните птици, храненето, и доотглеждането на малките белошипки.

Децата, също така успяха да видят „ветреещите се“ ветрушки с помощта на бинокли, както и имаха вълнуващи срещи със селскостопански животни, като витороги кози, отглеждани от животновъди в селото и магаренцата Миша и Йори, обитаващи Центъра. 

Гради Градев