14
Пет, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Финансовата помощ за превенция на изоставянето на деца и за реинтеграцията им в семейна среда ще се увеличи значително от 1 юни 2023 г. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, които бяха одобрени от правителството днес.

Съгласно измененията размерът на финансовата подкрепа, както и критериите за достъп до нея, ще са обвързани с линията на бедност за съответната година, а не както е в момента с гарантирания минимален доход. Общият размер на еднократната помощ за превенция на изоставянето и на еднократната помощ за реинтеграция на детето в семейна среда, както и за отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства, ще бъде до двукратния размер на линията на бедност. Това ще повиши максималният общ размер на помощта до 1008 лв., което е с 258 лв. или с над 34% повече от сегашния й размер.

Помощта ще може да се предоставя до 6 пъти в годината, а не както е сега - до четири пъти. Еднократната помощ за превенция на изоставянето ще може да се изплати веднага след издаването на заповедта за нейното отпускане.

Ще се увеличат и месечните средства за отглеждане на деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства. С промените се регламентира, че през първата година от следосиновителния период посещенията от представител на Дирекция „Социално подпомагане“ в осиновителното семейство ще са ежемесечни, а през втората година - поне по един път на три месеца.

Прецизират се и разпоредбите, касаещи Националната информационна система, поддържана от Държавната агенция за закрила на детето, и текстове, свързани с възнагражденията на професионалните приемни семейства.