22
Чет, Фев
29 Нови статии

Крими
Инструменти
Шрифт

Административният съд одруса Цонка Черменлиева със солени глоби заради конфликт на интереси

Административният съд в Хасково произнесе строга присъда над кмета на с. Мезек Цонка Димитрова /Черменлиева/. Селската началничка е одрусана със солидни глоби в размер на общо 13 312, 60 лв. заради това, че е влязла в конфликт на интереси. Служителите на Темида са категорични, че в качеството си на длъжностно лице тя е действала в частен интерес в полза на съпруга си Костадин Димитров.

Делото срещу Черменлиева бе образувано по искане на постоянната комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общинския съвет, която преди месец се събра на извънредно заседание след разразил се скандал в пленарната зала. Както „Старият мост“ писа, повод за острия спор в  стана въпросът за предоставяне на общински имот без търг или конкурс в землището на уникалното селище Мезек. Теренът от 143 дка с начин на трайно ползване „пасища, мера“ бе поискан от едноличното дружество „Мезек Биоенерджи“ със собственик и управител Костадин Димитров за изграждане на фотоволтаичен парк. За целта съпругата му Черменлиева в качеството си на кмет свикала общоселско събрание, на което се изтъкнало, че хората в селото отглеждат все по-малко животни за собствени нужди, а земеделската кооперация е в ликвидация. Друг аргумент за бил потресаващият факт, че бройката на кравите в селото е само 1 /една/. Освен това с всяка изминала година намалявали както овцете, така и козите, така че необходимостта от пасища отпадала. Убедени от тези изказвания, 46 души от присъстващите подкрепили инициативата 143 – те декара да станат частна общинска собственост и се подписали, става ясно от документа. На първо място в списъка фигурира името на Цонка Димитрова. Протоколът от това събрание заедно с подписка на подкрепящите инициативата селската мера да се преобразува от публична в частна общинска собственост и да се продаде без търг бяха внесени в местния парламент. От друга страна, в ОбС бе депозирана жалба от 19 жители на с. Мезек, които оспорват истинността на протокола и твърдят, че проведеното на 09.10.2009г. общо събрание на населението е имало друг дневен ред и не са прилагани процедурите по ЗПУГДВМС. На заседанието тогава съветниците отхвърлиха искането за преобразуване на земята, а комисията за конфликт на интереси се събра на спешно заседание. Тя излезе със становище, че Черменлиева е нарушила закона най-малко по два параграфа.

След като е разгледал всички документи по делото, с решение от 7 декември т. г. Административният съд постанови, че селската управничка действително е пристъпила границите на законността. От една страна, тя  е влязла в конфликт на интереси при подготовката, обсъждането и приемането на решение на общото събрание. Освен това, не е подала задължителната декларация, че е свързано лице с Костадин Димитров – управител и едноличен собственик на капитала на „Мезек Биоенерджи” ЕООД. Същата е била задължена по силата на чл.15 от ЗПРКИ в 7-дневен срок от настъпилата промяна в обстоятелствата да подаде такава декларация, посочва съдът. За това нарушение магистратите й налагат 1 000 лв. глоба. Черменлиева не е подала и декларация за частен интерес по конкретния повод, за което е санкционирана с още 7 000 лв. Третата глоба – 5 000 лв., е заради това, че е свикала общо събрание и е гласувала в полза на интересите на мъжа си. Отделно пък за периода от половин месец, през който е укрила конфликта на интереси, й се отнема в полза на общината половин заплата в размер на 312,60 лв.

Решението на Административен съд – Хасково може да бъде обжалвано. Ако обаче и горната инстанция го потвърди, последствията за Цонка Черменлиева ще бъдат още по-тежки и ще се наложи тя да слезе от кметския стол.

Искането за изграждане на фотоволтаичен парк върху 143-те декара общинска земя не е първото инвестиционно намерение на Костадин Димитров. През септември т. г. съпругът на селската управничка пожела да закупи в Мезек общински парцел от три дка на изгодната цена от общо 12 хил. лв. за изграждане на база за селски туризъм. Той беше внесъл докладна записка до общинския съвет, в която бе заявил, че освен да плати въпросната сума е готов да поеме и основния ремонт на кабинета на кметицата. Нова алуминиева дограма, гипсокартон, ламинат, висящ таван, луксозно мебелно оборудване и вътрешна тоалетна на кметството бе бонусът, обещан от Димитров на общината в случай, че му бъде продаден въпросният парцел. Според брокери на недвижими имоти обаче само декар земя до селото струва 15 хил. лв. Затова местният парламент отхвърли предложението и реши имотът да се продаде, но на търг по пазарни цени.

СМ