20
Съб, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Промените в данъчните оценки ще засегнат всички жилища - и старите,  и новопостроените. Причината е, че се предлага осъвременяване на два ключови коефициента във формулата за изчисляване на оценките, които нямат връзка с това кога имотът е построен: коефициентът за базовата стойност на един квадратен метър площ и коефициентът за местоположение на имота според населеното място.

Това обясни Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България по повод предложените промени в Закона за местните данъци и такси, чиято цел е да доближат сегашните, непроменяни повече от 10 години нива на данъчните оценки на недвижимите имоти до реалната им пазарна стойност.

"Предложените в момента законови промени възстановяват единствено текст, който до 2007 г. задължаваше финансовото министерство всяка година да актуализира данъчните оценки, ако има промяна на пазарните нива с повече от 20%. Но това не означава, че данъчните оценки автоматично ще се увеличат от 1 януари 2024 г.", подчерта Георгиева.

По думите й предстои през цялата 2024 г., на базата на индексите на цените на жилищата, които НСИ публикува всяка година, експертите от финансовото министерство да направят необходимите изчисления как въпросните ключови коефициенти да бъдат осъвременени, така че да не се получи шоково повишение. И евентуално новите оценки да се приложат от началото на 2025 г.

Георгиева даде обаче красноречив пример какво може да се очаква за едно жилище в центъра на София. "В момента данъчната оценка на едно жилище в центъра на София не може да бъде повече от 1670 лв. на квадратен метър, докато пазарната стойност е не по-малко от 3000 евро. Всички данъчни такси за този имот обаче се плащат върху 1670 лв.", каза Георгиева.

"Със сигурност няма да има рязко повишение на данък сгради, тъй като, от една страна, общинските съвети може да намалят промилите на този налог, за да няма шоково увеличение. От друга страна, самата промяна в тези два коефициента може да се направи на стъпки, като това е въпрос на изчисления и много експертна работа преди да бъдат направени промени в Закона за местните данъци и такси", каза Георгиева.

Източник: СЕГА

Силвия Георгиева е родена в Свиленград. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалности „Политически науки“ и „Европейска публична администрация“ с профил „Местна власт и управление“. Има следдипломна квалификация „Лидерство и местна демокрация“ от Централноевропейския университет в Будапеща. Специализирала е управление на проекти с европейско финансиране в България, Белгия и Гърция. Опитът й в местното самоуправление е повече от 15-годишен. В него се включват работата й като общински съветник в част от мандата 2003 – 2007 г. и длъжността управител на „НСОРБ – Актив“ ЕООД, което е консултантската фирма на НСОРБ. Там опитът й е от създаването на дружеството през 2006 г. до 1 януари 2018 г., когато пое ръководството на Националното сдружение на общините в република България. Години наред е и ръководител на Фондацията "Свиленград 2000".