20
Съб, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

До 26 февруари лицата, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, трябва да платят здравните си осигуровки за януари. От НАП напомнят, че от началото на тази година здравноосигурителната вноска е с нов размер – 37,32 лева.

Срокът за плащане на здравните осигуровки е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Тъй като през този месец 25-ти е в неделя, вноската за януари може да се плати и на 26 февруари, понеделник. От НАП допълват, че лицата, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, най-напред подават декларация Образец 7. Това може да стане електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис, чрез Портала за електронни услуги, или на място в офис на приходната агенция. По изключение срокът за декларацията през този месец е също до 26 февруари, заради почивния 25-ти.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца, обръщат внимание от НАП. Прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен в Портала на НАП .

Същата справка клиентите на администрацията могат да направят и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.