20
Пон, Май
29 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

centerОбластен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща в общините Любимец и Свиленград на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”.

Срещата е насочена към представителите на малките и средни предприятия в община Любимец и община Свиленград, с цел подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП „Конкурентоспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Участниците ще бъдат запознати с инициативата JEREMIE.

В Любимец срещата ще се състои на 18 април 2012 г. /сряда/ в зала „Любимец” /3-ти етаж на бивша сграда на АПК/, гр. Любимец.

Начален час на събитието: 10,00 часа.

В Свиленград срещата ще се състои на 19 април 2012 г. /четвъртък/ в залата на Общински съвет, сграда на общинска администрация Свиленград, бул. България 32, гр. Свиленград.

Начален час на събитието: 10,00 часа.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”, договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Срещите са открити за граждани и медии.

center2

{jathumbnail off}