17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Съдът на Европейския съюз в Люксембург със законодателни решения след негови искания

За трети пореден път Съдът на Европейския съюз в Люксембург /СЕС/ се произнася с решение, с което се променя българското законодателство в наказателната сфера по искане на свиленградския адвокат Иван Иванов. Искането бе по дело, в което участва и хасковският адвокат Недялко Паталов – бивш съдия в Свиленград.

На 9 март т. г. СЕС се произнесе по въпроса, дали ако извършителят на контрабандата е неизвестно лице и се отнема в полза на държавата МПС, което не е негова собственост, има ли собственикът право да обжалва пред съда конфискацията. Съдът на ЕС постанови, че винаги засегнатото лице може да обжалва пред съд мерките за отнемане на имуществото му, без значение какво е записано във вътрешното законодателство. По този начин се дава правото на всеки потърпевш от законодателните мерки да търси правата си пред съда.

През 2019 г. пък пак по искане на адвокат Иванов и съдия Добринка Кирева СЕС постанови, че не трябва да се отнема в полза на държавата недекларираната валута, пренасяна през границата, а през 2021 г., по искане на адв. Иванов и Пловдивския апелативен съд, че превозните средства, които не принадлежат на извършителя, и с които е осъществена контрабанда, трябва да се връщат на собственика им, а не да се конфискуват,

В интерес на истината почти веднага след отправянето на преюдициалното запитване до СЕС, бе променян Законът за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и бе дадена възможност на третите засегнати лица да обжалват пред съда отнемането в полза на държавата на тяхно имущество.

Към настоящия момент има и друго преюдициално запитване до СЕС, отправено от съдия Добринка Кирева от РС-Свиленград по искане на адв. Иван Иванов, и още едно, за което се чака произнасяне от Административен съд-Хасково, във връзка с митническите нарушения и наказания.