19
Сря, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

11-а национална конференция „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“ ще се състои на 5 септември в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Участие в значимото събитие в сферата на образованието у нас ще вземе и Дочка Кючукова, директор на НУ "Захари Стоянов"в Любимец.

Конференцията се организира от Факултета по науки за образованието и изкуствата с подкрепата на Центъра за творческо обучение, който работи за подобряване на цялостната образователна среда в България чрез рационално използване на технологиите, иновативни програми за обучение на учители и младежки инициативи и проекти.

На форума ще бъдат дискутирани най-новите технологии и средства за интегриране на информационните технологии в образованието. Национално изследване за проследяване на влиянието на oбразователния софтуер Classbuddy върху учебния процес ще представи проф. Николай Цанев.

Дочка Кючукова ще участва в панела "Ролята на Изкуствения интелект в образованието". От детската градина до университета, един от ключовите начини, по които изкуственият интелект ще повлияе на образованието, е чрез прилагането на по-високи нива на индивидуализирано обучение. Част от това вече се случва чрез нарастващия брой адаптивни учебни програми, игри и софтуер, обясняват експертите.

СМ