15
Съб, Юни
31 Нови статии

Политика
Инструменти
Шрифт

Меморандум за съвместни политически действия по присъединяването на областите Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол към обхвата на Механизма за справедлив преход подписаха главният секретар на СДС Илия Лазаров и кандидатите за народни представители в листата на коалиция ГЕРБ – СДС Стефан Димитров /за област Хасково/, Димитър Стаматов /за област Стара Загора/, Пламен Крумов /за област Сливен/ и за Павел Додов /за област Ямбол/.

„Икономиката в България трябва да обслужва интересите на хората и да дава перспективи. Европейският съюз задава тона в развитието й, но България трябва да се възползва от възможностите, които ни се предоставят.“ – бяха встъпителните думи на домакина на събитието Стефан Димитров. Той даде думата на Илия Лазаров, който сподели, че със своя подпис ще скрепи меморандума в интерес на общите цели.

„Нашата основна цел е достоен живот за всички граждани на района Марица изток басейн. С оглед на предстоящите предизвикателства, които ще настъпят в изпълнение на целите на т.нар. „Зелена сделка“, е необходимо да се осигури плавен преход на страната ни към „зелена“ индустрия. Днес България има уникалната възможност да направи голяма крачка в икономическия си растеж, ако насочи и оползотвори правилно средствата, които ЕС ни предоставя за осъществяването на този преход. Нашата цел днес е точно да това – да бъдем гаранция за справедливото им разпределение в полза на населението на България и регион Марица изток басейн. Всички депутати на СДС ще работят в посока достигането на европейски нива на доходите на населението.“ – сподели той.

Водени от разбирането за създаване на подходящи условия за живот и инвестиции на жителите на областите, които представляват, кандидатите за народни представители Стефан Димитров, Димитър Стаматов, Пламен Крумов, Павел Додов и Илия Лазаров се ангажираха да работят за прилагане на пълния набор допустими интервенции по Фонда за справедлив преход, подкрепа на икономическата диверсификация, преквалификацията и търсенето на работа, както и инвестиции, които са благоприятни за климата и околната среда в съответните територии и подпомагане на производствени инвестиции в предприятия.

Осигуряването на възможности за финансиране и реализиране на иновативни проекти и за разкриване на нови работни места за служителите от отпадналите енергийни мощности чрез Фонда за иновации (ФИ) също е част от ангажиментите, които кандидатите поеха. Тяхна обща цел е и справедливият социален и икономически преход към нисковъглеродна икономика. За да осигурят възможност за развитие на водородните технологии в България, те ще работят за разкриване на нови специалности в гимназиите и университетите в съответните области. Реализацията на своите намерения кандидатите за народни представители виждат в изграждането на нови инсталации и водородни центрове за производство на „зелен“ водород, а оттам и на „зелен“ амоняк без въглероден отпечатък, свързани с разкриването на нови работни места и с по-висока добавена стойност на труда.

„Меморандумът, който днес подписваме, не е просто лист хартия. Той е израз на нашето убеждение, че областите Ямбол, Сливен, Стара Загора и Хасково да заработят като едно цяло в полза на хората. Зелената сделка ще даде възможност на България да преобразува енергийната си система към по-екологично производство. Общата ни кауза е индустриалното развитие на България, което ще доведе до по- достоен живот. Регионът на Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол може в много по- голяма степен да допринесе за развитието на страната, отколкото София и Бургас. Именно затова смятаме, че инвестициите трябва да бъдат насочени тук.“ – категоричен бе Димитров. И обясни, че в меморандума са залегнали и принципите на кандидатите за развитие на образованието и социалната политика.

„Ние ясно заявяваме готовността на всеки един от нас, затова нашия район да бъде част от Европейското икономическо пространство.“ – заяви Стефан Димитров. Той изрази убеждението си, че декарбонизацията на Европа минава през индустриалната революция. Според него „зеленият“ водород не е панацея, но е възможност Сливен, Ямбол, Хасково и Стара Загора да достигнат европейските стандарти.

Димитър Стаматов, Пламен Крумов и Павел Додов също изразиха своята воля да работят за развитието на региона, за по-достоен живот на всички жители.

Те подписаха меморандума под мотото: „Обединени и заедно“. Пълния текст на меморандума можете да прочетете тук.