27
Вт, Фев
26 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

От 17 март т. г. всеки гражданин може да провери здравния си статус на цената на градски разговор на телефон 0700 18 700 от цялата страна. Услугата е напълно автоматизирана и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона, съобщи пресаташето на областния офис на НАП Божана Илиева. Предимството й е, че спестява на гражданите идването на място до Офисите на НАП и не изисква компютър и интернет.

Системата извършва справка в реално време и „прочита” по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права или не. Освен това дава информация за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски. Справката за здравен статус по телефона работи непрекъснато – 7  дни в седмицата, 24 часа на ден, обясни Илиева.

Технологията на проверката започва с набиране на телефона на кол центъра на НАП 0700 18 700. Следва избиране на бутона „диез” - #, категория „Осигуряване” с бутон „2” от главното меню и избор на услугата „Справка за здравен статус” с бутон „1”. Накрая клиентът трябва да въведе своя единен граждански номер. Системата генерира автоматично гласово съобщение, което потребителят чува в момента.

Информационният център на НАП дава също така отговори на въпроси за деклариране и плащане на данъци и осигуровки. На телефон 0700 18 700 гражданите могат да получат съвет как да платят здравните си вноски и да възстановят загубените си права. Цената на обаждането е на един градски разговор за обаждащите се от стационарен телефон или по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

От началото на тази година проверката на здравен статус е най-търсената услуга в Офис Хасково на НАП. Между 400 и 600 клиенти на ден посещават Офиса, за да изяснят здравно-осигурителните си права и да ги възстановят, ако са прекъснати.

СМ