Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

От 17 март т. г. всеки гражданин може да провери здравния си статус на цената на градски разговор на телефон 0700 18 700 от цялата страна. Услугата е напълно автоматизирана и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона, съобщи пресаташето на областния офис на НАП Божана Илиева. Предимството й е, че спестява на гражданите идването на място до Офисите на НАП и не изисква компютър и интернет.

Системата извършва справка в реално време и „прочита” по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права или не. Освен това дава информация за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски. Справката за здравен статус по телефона работи непрекъснато – 7  дни в седмицата, 24 часа на ден, обясни Илиева.

Технологията на проверката започва с набиране на телефона на кол центъра на НАП 0700 18 700. Следва избиране на бутона „диез” - #, категория „Осигуряване” с бутон „2” от главното меню и избор на услугата „Справка за здравен статус” с бутон „1”. Накрая клиентът трябва да въведе своя единен граждански номер. Системата генерира автоматично гласово съобщение, което потребителят чува в момента.

Информационният център на НАП дава също така отговори на въпроси за деклариране и плащане на данъци и осигуровки. На телефон 0700 18 700 гражданите могат да получат съвет как да платят здравните си вноски и да възстановят загубените си права. Цената на обаждането е на един градски разговор за обаждащите се от стационарен телефон или по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

От началото на тази година проверката на здравен статус е най-търсената услуга в Офис Хасково на НАП. Между 400 и 600 клиенти на ден посещават Офиса, за да изяснят здравно-осигурителните си права и да ги възстановят, ако са прекъснати.

СМ